Sökning: "översättning spanska till svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden översättning spanska till svenska.

 1. 1. ÖVERSÄTTNING AV KULTURELLA REFERENSER I FILMER. Spanskspråkiga filmer med svenska undertexter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Isabella Holmin; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Undertexter; spanska; svenska; ECR; film; kultur;

  Sammanfattning : När vi läser en översatt bok har vi endast måltexten framför oss. Men när vi ser på tv där det talas ett främmande språk kan vi samtidigt läsa undertexterna. Då har vi både käll- och måltext tillgängliga på samma gång. LÄS MER

 2. 2. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 3. 3. Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Agnes Simonsen; [2020]
  Nyckelord :Lucas Ruiz; El esquiador de fondo; tempus; perfekt; tempusväxling; översättning; litterära översättningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER

 4. 4. Adjektivhopningar och inskott som stilmarkörer i en imitativ översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Disa Holmlander; [2020]
  Nyckelord :litterära översättningar; imitativ översättning; adekvansinriktad översättning; inskott; hopning; adjektiv; ordföljd; stil; noveller; spanska; svenska; Lucas Ruiz; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete består av två delar, där den första delen utgörs av en översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria” från novellsamlingen El esquiador de fondo (2014), och den andra delen, som presenteras här, är en analys av översättningen. Analysen omfattar en källtextanalys och en fördjupad översättningsanalys. LÄS MER

 5. 5. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER