Sökning: "översättning tyska svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden översättning tyska svenska.

 1. 1. Nominalisierungen in medizinischen Fachtexten : Eine schwedisch-deutsche Übersetzungsanalyse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kirsti Ferch; [2020]
  Nyckelord :German; grammatical metaphor; grammatical shifts; nominalization; nominal style; medical texts; scientific language; structural shifts; Swedish; translation; verbal style; Deutsch; Fachsprache; grammatische Metapher; Medizin; medizinischer Fachtext; Nominalisierung; Nominalstil; Schwedisch; Strukturumwandlung; Übersetzung; Verbalstil; fackspråk; facktext; grammatisk metafor; medicin; nominalisering; nominalstil; tyska; strukturomvandling; svenska; verbalstil; översättning;

  Sammanfattning : Scientific language, in contrast to general language, is characterised by its abstract and implicit style of expression, known as nominal style. A typical feature of this style is the frequent use of nominalizations which tend to be more common in German than in Swedish. LÄS MER

 2. 2. Sångcykler, språk och scenpoesi – två sätt att hantera sångcykelns språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Andersson; [2019-10-02]
  Nyckelord :sångcykel; scenpoesi; spoken word; översättning; klassisk sång; Mahler;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på två olika metoder att göra texten i en sångcykel mer tillgänglig för en publik som inte har sångcykelns språk (i detta fall tyska) som sitt modersmål. Den första metoden är att framföra den ena sångcykeln på originalspråk understödd med ett översättningsblad, och med svensk scenpoesi mellan sångerna. LÄS MER

 3. 3. Rechercheintensive Werbemittelerstellung und sozialversicherungspflichtige Onlinemarketingagenturen : Eine deutsch-schwedische Übersetzungsanalyse von Substantiv- und Adjektivkomposita

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Martina Frandsen; [2019]
  Nyckelord :adjective compound; compound words; compounds; German; word formation; noun compound; source text; Swedish; target text; translation; translation strategies; Adjektivkomposita; Kompositum; Komposita; Substantivkomposita; Deutsch; Schwedisch; Ausgangstext; Zieltext; Komposition; Übersetzung; Übersetzungsstrategien; sammansättningar; adjektiv; substantiv; tyska; svenska; ordbildning; översättning; kontrastiv; översättningsstrategier; måltext; källtext;

  Sammanfattning : Compounds, i.e. combining two lexical morphemes, are used for various reasons, e.g. LÄS MER

 4. 4. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 5. 5. Operasångaren och språket –
 översättning och originalspråk som verktyg för rollgestaltning och för att öppna operans världar för en ny publik publik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Frida Hagman; [2016-09-28]
  Nyckelord :Språk; operaöversättning; rolltolkning; instudering;

  Sammanfattning : De flesta operorna på repertoaren är skriva på andra språk än svenska. Tyska, franska och italienska är de vanliga originalspråken, och operasångare har ofta stor kunskap i, och erfarenhet av att sjunga på dessa språk. LÄS MER