Sökning: "översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 795 uppsatser innehållade ordet översättning.

 1. 1. Mellan språken - Om liminell översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Akademin Valand

  Författare :Alan Asaid; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DEN TREDJE KULTUREN En postkolonial översättningsvetenskaplig studie av måltextens hybriditet. Rasbegreppet i Chimamanda Ngozi Adichies Americanah

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2019-06-19]
  Nyckelord :Hybridisering; det Tredje rummet; översättning; rasbegreppet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker måltextens position som hybridiserad text. Studien syftar att pröva hypotesen att måltexten är en hybrid text som varken speglar mål- eller källspråkskulturen, utan som istället ger upphov till någonting nytt som uppstår i samband med översättningsprocessen. LÄS MER

 3. 3. När flerspråkigheten blir en resurs. En studie om användningen av translanguaging på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linnéa Sandberg; [2019-06-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; translanguaging; kodväxling; översättning; språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker huruvida translanguaging förekommer på gymnasieskolans språkintroduktion, om den initieras av lärare eller elev samt hur eleverna ser på sina samlade språkliga resurser. Begreppet translanguaging är ett mångfacetterat begrepp som inbegriperflera språkliga praktiker och talar emot en enspråkig norm (Svensson, 2017:43f). LÄS MER

 4. 4. NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Solveig Eliasson; [2019-06-18]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Molitvoslov; handskrift; Skara Stifts- och landsbiblioteket; ryska krigsfångar;

  Sammanfattning : En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara,undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog överkyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vidRiksarkivets bokbinderi i Göteborg. LÄS MER

 5. 5. KORANEN OCH ÖVERSÄTTNING. En historisk-litterär studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Dalemo; [2019-06-13]
  Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; hapax;

  Sammanfattning : This essay aims to study three Swedish translations of the Qurʾān; Crusenstople from 1843, Zetterstéen from 1917 and Bernström from (1998)2005, and to make a comparision between them with the focus on how each of them has handled the litteral phenomenon hapax in sūrat al-Nisāʾ. The questions that the essay aims to deal with are first whether there really is a difference between the three translations as far as the phenomenon hapax is concerned, and second whether theese possible differences affect the readers understanding of the message of the text to the degree that it poses a problem. LÄS MER