Sökning: "översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 1011 uppsatser innehållade ordet översättning.

 1. 1. FUNDAMENT I ENGELSKA OCH SVENSKA - En jämförelse av en engelsk populärvetenskaplig text och dess svenska översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2023-03-20]
  Nyckelord :översättningsstrategier; fundament; engelska; svenska; Chesterman; populärvetenskap;

  Sammanfattning : I studien analyseras strukturen hos 150 engelska fundament och deras svenska översättningar ur ett nästan sammanhängande utdrag från den engelska populärvetenskapliga boken Berlin: The Downfall 1945 och dess svenska översättning Berlin: Slutstriden 1945. Jämförelsen utgår främst ifrån flertalet av Andrew Chestermans översättningsstrategier, och även från grammatiska skillnader mellan engelska och svenska. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av tolkanvändning inom hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mia Jovanovic; Vera Lundell; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; språkbarriär; kommunikation; tolk; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjuksköterskan och patienten inte kan förstå varandra till följd av språkbarriärer, finns det risk för misskommunikation vilket skulle kunna påverka den personcentrerade vården. För att överbrygga språkbarriärer kan sjuksköterskan använda sig av resurser såsom till exempel tolk. LÄS MER

 3. 3. Våga fråga: Bedömning av suicidrisk hos vuxna : Från en sjuksköterskas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Tuva Bergström; -amanda Mardal Sundström; [2023]
  Nyckelord :suicid; sjuksköterska; bedömning; bedömningsinstrument; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: I alla olika vårdsammanhang finns patienter med risk för att begå suicid, därmed är det av vikt att sjuksköterskan utför bedömningar för att identifiera suicidrisken. Det finns flera olika riskbeteenden och skyddande faktorer för suicid och dessa bör uppmärksammas av sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Dags att skärma av? Om översättning av particip, bisatser och utbyggda nominalfraser i fransk populärvetenskaplig text

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Klara Pettersson; [2023]
  Nyckelord :populärvetenskap; particip; bisatser; nominalfraser; klarspråk; översättningslösningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en översättning av tre franska populärvetenskapliga artiklar om skärmar och skärmberoende. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och de överväganden som gjordes inför översättandet. LÄS MER

 5. 5. Studie i svart – Om överföringen till svenska av verkspråket i den franska roman noir-deckaren Total Khéops av Jean-Claude Izzo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Elisabet Österlund; [2023]
  Nyckelord :verkspråk; tekstsprog; langue-texte; stilanalys; översättningsanalys; roman noir; deckare; kriminallitteratur; Jean-Claude Izzo; Total Khéops; Marseille; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ studie där min egen översättning till svenska av ett textutdrag från den franska roman noir-klassikern Total Khéops (1995) av Jean-Claude Izzo jämförs med originaltexten. Arbetet har utförts med textanalytisk metod och inleds med en källtextanalys. LÄS MER