Sökning: "översättningsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet översättningsstrategi.

 1. 1. FUNDAMENT I ENGELSKA OCH SVENSKA - En jämförelse av en engelsk populärvetenskaplig text och dess svenska översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2023-03-20]
  Nyckelord :översättningsstrategier; fundament; engelska; svenska; Chesterman; populärvetenskap;

  Sammanfattning : I studien analyseras strukturen hos 150 engelska fundament och deras svenska översättningar ur ett nästan sammanhängande utdrag från den engelska populärvetenskapliga boken Berlin: The Downfall 1945 och dess svenska översättning Berlin: Slutstriden 1945. Jämförelsen utgår främst ifrån flertalet av Andrew Chestermans översättningsstrategier, och även från grammatiska skillnader mellan engelska och svenska. LÄS MER

 2. 2. Vem bryr sig om fansubs? : En explorativ studie över forskningsläget kring fanundertextning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :William Perung; [2022]
  Nyckelord :fansubs; fanundertextning; översättning; undertextning; anime; bibliometri; litteraturstudie; explorativ; översättningsstrategi; publiceringsverksamhet; kollaborativ översättning; fandom; fansubbing; fan subtitling; translation; subtitling; bibliometric; literature review; exploratory; translation strategies; publishing activity; collaborative translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker fanundertextning (fansubs) och består av två delundersökningar: en litteraturstudie som undersöker den befintliga akademiska kunskapen om fanundertextning och en bibliometrisk studie som undersöker fanundertextningsforskningens publicerings-verksamhet. Litteraturstudiens granskning utgår från artiklar som ger en omfattande överblick över fanundertextningens historia, arbetsprocesser och kännetecken. LÄS MER

 3. 3. Ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i parallellkorpusar : En jämförande korpusstudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Sofia Mattsson-Mårn; [2022]
  Nyckelord :Construction grammar; corpus linguistics; language specificity; construction; Russian; English; Swedish; translation equivalents; Konstruktionsgrammatik; korpuslingvistik; språkspecificitet; konstruktion; ryska; engelska; svenska; översättningsekvivalenter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks översättningsekvivalenter för de ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i Russian National Corpus (RNC) för att komma åt deras språkspecificitet. Med hjälp av parallellkorpusar (engelsk-ryska, rysk-engelska, svensk-ryska, rysk-svenska) bestäms graden av språkspecificitet hos de ryska konstruktionerna i förhållande till engelska och svenska, med avseende på spridning och nollekvivalens som variabler på språkspecificitet. LÄS MER

 4. 4. Gomp eller mugglare : En komparativ studie av den norska och den svenska översättningen av Harry Potter and the Philosopher’s Stone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Lotta Larsson; [2022]
  Nyckelord :Harry Potter and the Philosopher’s Stone; Harry Potter och de vises sten; Harry Potter og De vises stein; J.K. Rowling; översättning; översättningsstrategi; källtexttrogen; målspråksanpassad; komparativ studie; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats baseras på en jämförande undersökning beträffande egennamn och benämningar i den norska och den svenska översättningen av J. K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997). LÄS MER

 5. 5. Att avgöra betydelse : om översättning av polysema ord i ett samtal om vägen till tyranni

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Linus Klasson; [2021]
  Nyckelord :Polysemi; semantik; pragmatisk; funktionell översättningsstrategi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats tar sin utgångspunkt i en översättning från engelska av ett politiskt samtal i boken Making Sense av Sam Harris. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och en redogörelse för den globala strategi som har använts vid översättningen. LÄS MER