Sökning: "översättningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet översättningsteori.

 1. 1. Lokala koldioxidbudgetar som verktyg i klimatomställningen- en idés resa i lokal och regional klimatpolitik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Gunnarsson; [2022-01-31]
  Nyckelord :Lokala koldioxidbudgetar; Översättningsteori; Klimatomställning; Lokal klimatpolitik; Regional klimatpolitik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka lokala koldioxidbudgetars användning och roll i lokal och regional klimatpolitik. Genom att begreppsliggöra idéns resa i de analyserade organisationerna och viktiga faktorer i hur detta sker kan också verktygets betydelse i den lokala kontexten blottläggas. LÄS MER

 2. 2. Förgänglighet och flerspråkighet : en översättning av Fleur Jaeggys novell ”Den sista fåfängan” med översättningsvetenskaplig kommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Emma Zampa Hatt; [2022]
  Nyckelord :translation; translation theory; translating prose; dynamic equivalence; Italian; Swedish; lyrical prose; Fleur Jaeggy; översättning; översättningsteori; skönlitterär översättning; dynamisk ekvivalens italienska; svenska; lyrisk prosa; Fleur Jaeggy;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras och diskuteras min översättning av den schweizisk-italienska författaren Fleur Jaeggys novell ”La vecchia vanesia” (”Den sista fåfängan”), den sista i hennes novellsamling La paura del cielo (Rädd för himlen) från 1994. Utöver översättningen ingår även en analys av källtexten, mitt översättningsteoretiska ramverk och översättningsprincip samt kommentarer på tematiskt uppdelade översättningsproblem som jag har stött på under arbetsprocessen. LÄS MER

 3. 3. "Quelle frasi sono il nostro latino": Idioletti, linguacultura e realia in Lessico famigliare di Natalia Ginzburg : Analisi contrastiva di un campione rappresentativo di due versioni svedesi e della versione originale

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annika Christerson; [2022]
  Nyckelord :traduttologia; linguacultura; realia; Natalia Ginzburg; idioletti; översättningsteori; Natalia Ginzburg;

  Sammanfattning : In this thesis a comparison is being made between two different translations into Swedish of the Italian novel Lessico famigliare by Natalia Ginzburg from 1963. The first translation (Familjen) was published in 1981 and was made by Ingalisa Munck and the second (Familjelexikon) was made by Johanna Hedenberg and published in 2021. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 5. 5. ALLSÅNGEN I ANGERED 1980–2019 En explorativ fallstudie av ett långlivat samarbete mellan kulturskola och grundskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Rydberg; [2021-09-06]
  Nyckelord :Allsången i Angered; musikhandledare; kulturskola; aktör-nätverkteori; fallstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Detta examensarbete syftar till att undersöka och beskriva hur Allsången i Angered, ett samarbete mellan grundskola och kulturskola som initierades och byggdes upp av musikhandledare, utvecklades och överlevde från 1980 till 2019. Teori: Det centrala teoretiska ramverket utgörs av aktör-nätverkteori (ANT) och mer specifikt Michel Callons översättningsteori. LÄS MER