Sökning: "översiktsartikel diabetes typ 1"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden översiktsartikel diabetes typ 1.

 1. 1. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikel Författare: Ida Andersson och André Hesselink Handledare: Heléne Bertéus Forslund Examinator: Jenny van Odijk Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-01 Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetes mellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försena diabeteskomplikationer. LÄS MER

 2. 2. Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Bäck Jonsson; Emelie Grönvall; [2020-07-02]
  Nyckelord :diabetes typ 2; nutritionsbehandling; vegan; växtbaserad; vegankost; GLP-1; inkretiner; postprandiellt.; type 2 diabetes; nutritional therapy; vegan; plant-based; vegan diet; GLP-1; incretins; postprandial.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikel Författare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie Grönvall Handledare: Therese Karlsson Examinator: Klara Sjögren Program: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hp Datum: 2020-05-25 Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Effekt av magnesiumsupplement på insulinresistens hos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ida Sigvardsson; Fanny Moberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :Magnesium; insulinresistens; oral supplementering; Magnesium; insulin resistance; oral supplementation;

  Sammanfattning : Bakgrund Nära 800 miljoner människor världen över lever med prediabetes eller diagnostiserad diabetes typ 2. Magnesium har en betydande roll för glukosmetabolismen och hypomagnesemi har setts vara vanligt förekommande vid förekomst av insulinresistens. LÄS MER

 4. 4. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER

 5. 5. Dietistkontakt: ett vinnande koncept för förbättrad metabol kontroll hos patienter med Diabetes Mellitus typ 2 – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Hultberg; Isabelle Larsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :diabetes typ 2; T2DM; dietist; nutritionsbehandling; HbA1c; BMI; blodglukoskontroll; Diabetes type 2; dietitian; nutrition therapy; blood glucose control;

  Sammanfattning : Titel: Dietistkontakt: ett vinnande koncept för förbättrad metabol kontroll hos patienter med Diabetes Mellitus typ 2 – En systematisk översiktsartikel Författare: Johanna Hultberg och Isabelle Larsson Handledare: Frode Slinde Examinator: Anna Winkvist Utbildning: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2018-03-27 Bakgrund: Diabetes kan ses som 2000-talets stora pandemi och är sammankopplat med ekonomisk tillväxt och livsstilsförändringar i olika delar av världen. Prevalensen uppgår idag till 8. LÄS MER