Sökning: "överskottslandskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet överskottslandskap.

  1. 1. Stadens Mellanrum : en studie av icke-platser

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Tommi Lehto; [2011]
    Nyckelord :icke-plats; mellanrum; non-place; odefinierad plats; impediment; överskottslandskap;

    Sammanfattning : Arbetet studerar de odefinierade platserna i staden. Det handlar om de överblivna och övergivna platserna, som står i kontrast till de planerade och funktionsbestämda. Dessa platser kan till synes sakna funktion och användning i staden men så behöver fallet nödvändigtvis inte vara. LÄS MER