Sökning: "översvämning"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet översvämning.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassning i den mindre kommunen : En intervjustudie om den mindre kommunens förutsättningar i den kommunala klimatanpassningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Erika Johansson; Julia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Climate adaption; flooding; implementation; less-populous municipalities; Klimatanpassning; översvämning; implementering; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att analysera mindre kommuners hinder och möjligheter i det kommunala klimatanpassningsarbetet. Studien belyser även hur kritiska faktorer tar sig form som betydande i klimatanpassningsarbetet enligt aktörerna. LÄS MER

 4. 4. Översvämningsriskhantering i fysisk planering : Vad händer när havet stiger? Fallstudier av Karlskrona och Ystad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2019]
  Nyckelord :översvämning; havsnivå; klimatförändringar; planering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motivation att utföra skyddsåtgärder : Innan, under och efter översvämning i privata villahushåll

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fabian Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; översvämning; riskhantering; protection motivation theory;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte: Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare. LÄS MER