Sökning: "översvämningsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet översvämningsrisk.

 1. 1. Kommuners hantering av översvämningsrisk : Riktlinjers roll i anpassningen till ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Kuhlefelt; Frida Linnerborg; [2018]
  Nyckelord :Climate adaption; spatial planning; guidelines; flood risk; Klimatanpassning; fysisk planering; riktlinjer; översvämningsrisk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer med flera utmaningar. Det handlar inte enbart om att försöka minimera utsläppen av växthusgaser utan också om att anpassa samhället till ett nytt klimat och nya förutsättningar som kommer med det. LÄS MER

 2. 2. Avrinningskoefficienten – dess relation till regnintensitet och bidragskoefficienten utifrån fallstudier i södra Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Therese Grönvall; Linnea Ek; [2018]
  Nyckelord :avrinningskoefficient; bidragskoefficient; ytavrinning; regnintensitet; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vatten försörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to increase the knowledge regarding how the runoff coefficient varies with increased rainfall intensity, a literature study and calculations in Excel were conducted. The background to how the tabled values of the runoff coefficient have been determined was found to be a book based on an assembly of answers to a survey collected from different companies in USA. LÄS MER

 3. 3. Gröna tak i Karlstad : Potentialen och effekterna av att implementera gröna tak

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Henningsson; Cassandra Larsson; [2018]
  Nyckelord :gröna tak; sedumtak; dagvattenhantering; översvämningar;

  Sammanfattning : Jordens befolkning ökar successivt vilket ställer krav på att fler bostäder upprättas, följden av detta blir att naturliga grönytor i städer ersätts med hårda ytor och den gröna infrastrukturen behöver återinföras. Urbaniserade områden bidrar därför till miljöproblem och klimatförändringar med katastrofala följder som extrema väder, ökat vattenstånd samt översvämningar. LÄS MER

 4. 4. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Johansson; Elli Sandström; [2018]
  Nyckelord :resilience; landscape architecture; resilient design; global warming; climate change; climate adaptation; sea level rise; flooding; coastal protection;

  Sammanfattning : In the footsteps of human society global warming have caused the world’s oceans to expand due to increased average temperature and further created sea level rise and flooding. Today the most frequent natural disasters are water related which comes with great challenges in designing and planning for coastal protection. LÄS MER

 5. 5. Är nödd åå anpassa : En intervjustudie med tjänstepersoner inom Karlstad kommun med fokus på möjligheter och svårigheter vid implementering av klimatanpassning i fysisk planering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mina Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Climate change adaptation; spatial planning; implementation; opportunities; difficulties; municipality; Klimatanpassning; fysisk planering; implementering; möjligheter; svårigheter; kommun;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på möjligheter och svårigheter vid implementering av klimatanpassning. Studien är inriktad på Karlstad kommun som under en längre period arbetat med klimatfrågor, främst översvämningsproblematiken. LÄS MER