Sökning: "översvämningsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet översvämningsrisk.

 1. 1. Att motverka översvämningsrisk : En fallstudie om Halmstad kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Charlotte Andersson; Emma Frid Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; flooding; urban resilience; evidence; local level; Klimatanpassning; översvämning; urban resiliens; evidens; kommunal nivå;

  Sammanfattning : Översvämningar är ett stort globalt problem som förväntas bli allt mer frekventa. Syftet med denna studie är att utreda hur klimatanpassningsarbetet kring översvämningsrisker hanteras på lokal nivå, i detta fall i Halmstad kommun. LÄS MER

 2. 2. Estimating the probability of levee failure for flood risk mapping : An application to Paglia River

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Theodora Neromylioti; [2020]
  Nyckelord :Levee failure; inner erosion; piping; backward erosion; seepage; probability of failure; fragility curves; time-dependent failure; hydraulic modelling; flood risk; flood inundation; HEC-RAS;

  Sammanfattning : Climate change results to more extreme and frequent flood events that induce extra risk to flood protection structures such as levees. Thus, estimation of the probability of levee failure is of utmost importance when it comes to structural safety and flood risk assessment. LÄS MER

 3. 3. Översvämningsanpassade samhällen med grön infrastruktur – ett behov i framtiden? En förändringsanalys av grönytor och översvämningsrisk i Källby, Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Cecilia Axelsson Örberg; [2020]
  Nyckelord :change analysis; city planning; extreme rain events; flood adaptations; flood risk; GIS; green infrastructure; green surfaces; Källby; Lund; pluvial flooding; remote sensing; TFM-DYN; fjärranalys; förändringsanalys; grön infrastruktur; grönstruktur; grönytor; skyfallskartering; stadsutveckling; översvämningar; översvämningsanpassning; översvämningsrisk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The consequences of climate change affect our environment as well as humanity all over the world. For the city of Lund in southern Sweden, climate change consequences are seen as an increase of both intensity and frequency of extreme rain events, which causes an extensive risk for pluvial flooding. LÄS MER

 4. 4. Kommuners hantering av översvämningsrisk : Riktlinjers roll i anpassningen till ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Kuhlefelt; Frida Linnerborg; [2018]
  Nyckelord :Climate adaption; spatial planning; guidelines; flood risk; Klimatanpassning; fysisk planering; riktlinjer; översvämningsrisk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer med flera utmaningar. Det handlar inte enbart om att försöka minimera utsläppen av växthusgaser utan också om att anpassa samhället till ett nytt klimat och nya förutsättningar som kommer med det. LÄS MER

 5. 5. Avrinningskoefficienten – dess relation till regnintensitet och bidragskoefficienten utifrån fallstudier i södra Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Therese Grönvall; Linnea Ek; [2018]
  Nyckelord :avrinningskoefficient; bidragskoefficient; ytavrinning; regnintensitet; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vatten försörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to increase the knowledge regarding how the runoff coefficient varies with increased rainfall intensity, a literature study and calculations in Excel were conducted. The background to how the tabled values of the runoff coefficient have been determined was found to be a book based on an assembly of answers to a survey collected from different companies in USA. LÄS MER