Sökning: "övertagare"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet övertagare.

 1. 1. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Jansson; [2019]
  Nyckelord :värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Sammanfattning : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. LÄS MER

 2. 2. Överlåtelse av skogsfastighet ur ett triadperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annette Emilson; Heidi Söderqvist; Isabelle Högstadius; [2013]
  Nyckelord :Generationsskifte; Skogsfastigheter; Familjeföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige står inför en stor generationsväxling i familjeföretagen, då många av ägarna har uppnått eller inom en snar framtid når pensionsåldern (Linder S. 2003). De privata skogsägarna har en hög medelålder och generationsskiften kommer även där att eskalera (Nordlund & Westin 2011). LÄS MER

 3. 3. Problematiken kring generationsskiften : en kvalitativ studie av familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Olsson; Camilla Larsson; Maria Lecoq; [2006]
  Nyckelord :Generationsskifte; Överlåtelsemetoder; Värderingsmetoder;

  Sammanfattning : I och med att en stor del av de små och medelstora bolagen idag är uppbyggda och drivs av fyrtiotalister, som inom en tioårsperiod kommer att gå i pension, kommer troligtvis 60 procent av dessa att genomföra någon form av ägarskifte. Den här uppsatsen speglar framförallt problematiken vid generationsskiften inom familjeföretag och endast kortfattat försäljning till utomstående. LÄS MER