Sökning: "övertoner"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet övertoner.

 1. 1. Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Yasser Akram; Elias Mirzad; [2019]
  Nyckelord :Elnät; övertoner;

  Sammanfattning : Ett uppmärksammat problem i elnätet är den ökande halten av övertoner. I ett elnät som är fritt från övertoner förekommer enbart en grundton men i vissa fall förekommer strömmar, och spänningar, med andra frekvenser och då innehåller nätet en viss halt övertoner. När anslutna belastningar är olinjära uppstår övertoner. LÄS MER

 2. 2. Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristian Andersson; Evelina Jason; [2019]
  Nyckelord :Övertonsströmmar; elnät;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. LÄS MER

 3. 3. Quality Assessment of Thin Polymer Components using NonDestructive Testing : Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Nilsson; Tom Carlén; [2019]
  Nyckelord :nondestructive testing; polymer; nonlinear acoustics; instant dynamics amplitude recovery.; oförstörande provning; polymer; olinjär akustik; instant dynamics amplitude recovery;

  Sammanfattning : Polymer components are used in many different applications, including in industries where critical applications put high requirements regarding quality assessment. Such applications might include medical or food where the presence of discontinuities might induce bacterial growth or other unpleasantries, thus certain manufacturers must be able to maintain a zero-tolerance towards damaged components. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av laddstolpar för elfordon i Jönköpings Energi elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Benjamin Mooshtak; [2019]
  Nyckelord :elektriska fordon; laddning;

  Sammanfattning : Enligt Global EV prognoser förväntas en kraftig ökning av elbilar fram till 2030, ökningen kommer ske båda i Sverige och övriga världen. I Sverige beräknas eldrivna fordon öka till 2,5 miljoner, vilket innebär att 50 % av andelen fordon i trafiken kommer bestå av eldrivna fordon. LÄS MER

 5. 5. Utredning av övertoners effekter på transformatorer

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Assarsson; Felix Nilsson; [2019]
  Nyckelord :k-faktor; faktor k;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en utredning om hur en av Halmstad Energi och Miljö Nät ABs transformatorer påverkas av övertoner. Utredningen handlar till största del om hur mycket transformatorns nominella effekt måste skrivas ner. LÄS MER