Sökning: "överträning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet överträning.

 1. 1. Methods to assess nonfunctional overreaching in wrestlers : A literature review

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Anssi Sven-Erik Libäck; Katjaana Anni-Maria Kanninen; [2020]
  Nyckelord :Overtraining syndrome; maladaptation; performance decline; fatigue; wrestling;

  Sammanfattning : Introduction Wrestling is a competitive and intermittent combat sport characterised mainly by strength components. Few researchers have examined nonfunctional overreaching in strength-based athletes, such as wrestlers, despite being prevalent. LÄS MER

 2. 2. eValuate - A Sports Analytics mHealth App : Featuring the Perceived Load and Fitness Scale for Overtraining Prevention and Intervention

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ala Abed; [2020]
  Nyckelord :mHealth; sports analytics; app development; custom questionnaire; overtraining;

  Sammanfattning : Health and fitness apps have become ubiquitous as smart devices become a major necessity in day-to-day life. However, an obvious issue with mobile health (mHealth) apps is that a substantial portion of them lack a scientific foundation and instead utilize  experiential  stratagems.  Hence,  the  acquired  data  becomes  unreliable. LÄS MER

 3. 3. Evaluating different training techniques for a convolutional neural network that classifies Alzheimer’s disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karl Lundstig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Effective computer diagnosis of Alzheimer’s disease could bring large benefitsto the millions of people worldwide who does or will suffer from dementia. One popular method for trying to achieve this is the training of convolutional neural networks to classify MRI brain scans. LÄS MER

 4. 4. När träningen blir allt : En kvalitativ undersökning om personliga tränares syn på olika förhållningssätt till träning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :William Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Training; healthy; unhealthy; orthorexia; overtraining; personal training.; Träning; hälsa; ohälsa; ortorexi; överträning; personlig träning.;

  Sammanfattning : Dagens skärmbundna generation lider av fetma och övervikt. Fler människor dör av fetma än av svält. Trots detta är träning och hälsa något som det läggs väldigt mycket fokus på i dagens samhälle. En vacker och vältränad kropp är ett sätt att uppnå prestige och status. LÄS MER

 5. 5. Skadefrekvens och skadeförebyggande beteenden bland elitidrottsutövare inom idrotterna golf och volleyboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sebastian Hansson; Malin Vingeskog; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottsutövare; skador; överträningsskador; skadeförebyggande beteenden; skadefrekvens; autonomistöd; autonom motivation; intention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skadefrekvens hos elitidrottsutövare, samt att undersöka om autonomistöd, autonom motivation, och intention mot skadeförebyggande beteenden, och utförda skadeförebyggande beteenden har ett samband med skadefrekvens. I studien undersöks hur skadeförebyggande beteenden påverkar skadefrekvens med utgång i Bahr och Krosshaugs modell (2005). LÄS MER