Sökning: "övervakat urinprov"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden övervakat urinprov.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av övervakade urinprov på ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Miland; Katrine Thelander; [2019]
  Nyckelord :routines; drug screening; experience; nursing; child and youth psychiatry; adaption; patient needs; intuition; dignity; integrity.;  Rutiner; övervakat urinprov; erfarenhet; omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri; anpassning; patientbehov; intuition; värdighet; integritet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från barnens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Small voices must also be heard

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Michelle Bengtsson; Tijana Dosen; [2014]
  Nyckelord :attitudes; experiences; maintenance treatment; medication-assisted treatment; methadone; patient; substance abuse; LARO; metadon; missbrukarvård; underhållsbehandling; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva patienters upplevelse av läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende (LARO), även kallad underhållsbehandling. I studien undersöks hur upplevelsen av LARO är och hur den beskrivs utifrån två olika patientgrupper; de patienter med en mindre välfungerande behandling som dagligen går till mottagningen för att ta medicin övervakat och som lämnar urinprov två gånger i veckan, samt de patienter med en välfungerande behandling som går till mottagningen två gånger i veckan för att lämna urinprov men hämtar medicin på apoteket. LÄS MER