Sökning: "övervakning"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade ordet övervakning.

 1. 1. Ett främjande eller hindrande rum - En systematisk litteraturöversikt om födslorummets inverkan på barnmorskans stödjande roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Fanny Ljung; Linnéa Johansson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Födslorum; barnmorskans stöd; systematisk litteraturöversikt; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans ansvarsområde ingår det att stödja den normala processen under en födsel samt främja en positiv förlossningsupplevelse. En viktig faktor som bidrar till en positiv förlossningsupplevelse är tillgång till kontinuerligt stöd från en barnmorska. LÄS MER

 2. 2. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bohlin; Andrea Tofalvi; [2023]
  Nyckelord :awareness; intraoperative awareness; prevent; general anesthesia; nurse anesthetist; depth of anesthesia; patient safety; music; awareness; intraoperativ awareness; förebygga; generell anestesi; anestesisjuksköterska; anestesidjup; patientsäkerhet; musik;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ansvarar för att förebygga skador hos patienter under generell anestesi. En fruktad komplikation är awareness, oavsiktlig vakenhet undergenerell anestesi, vilket kan orsaka vårdlidande hos patienter. LÄS MER

 3. 3. "Samtidigt som du ska va den stöttande så blir du liksom fångvakten och så ska du ändå bygga en relation som är bärande" : En kvalitativ studie baserad på professionellas berättelser om arbetet på SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elin Blomstrand; Meja Hartell; [2023]
  Nyckelord :Asymmetri; Hantering; Makt; Maktasymmetri; Socialpedagogiska dimensioner; Socialpedagogiskt förhållningssätt; Socialpedagogiskt erkännande; Ungdomar; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera de professionellas erfarenheter av socialpedagogiska dimensioner och asymmetrin mellan behandlare och ungdom på SiS särskilda ungdomshem samt vilka skillnader som påverkar yrkesutövningen.  Studiens metodologiska utgångspunkt var hermeneutik med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där fem professionella intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Straff och/eller behandling : Professionellas upplevelse av Kriminalvårdens och socialtjänstens samverkan kring den nya påföljden ungdomsövervakning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathias Åhm; Andreas Hoberg; [2023]
  Nyckelord :Ungdomsövervakning; elektronisk övervakning; ungdomsbrottslighet; samverkan; Kriminalvården; socialtjänst;

  Sammanfattning : In January 2021, the new law on youth supervision came into force. A law that enables courts to sentence youths between 15–20 years of age to electronic monitoring for violations of the law. The reason for the existence of the new law is to cover the gap between youth care and closed youth care on the punishment scale. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : Med fokus på förebyggande underhåll

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linda Abbasi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förbli konkurrenskraftig och möta växande marknadskrav finns det ett ökande krav på produktionseffektivitet inom tillverkningsindustrin. För att säkerställa och hålla maskiner och annan utrustning i gång är deras underhåll en förutsättning. LÄS MER