Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 11 - 15 av 167 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 11. Övervikt och fetma hos barn, ett känsligt ämne. : En intervjustudie om skolsköterskors preventionsarbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Schiöld; Sandra Hult; [2018]
  Nyckelord :School nurses; prevention; overweight; obesity; children; Skolsköterskor; prevention; övervikt; fetma; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och de livsstilssjukdomar som detta orsakar har pekats ut som ett ökande problem bland barn och ungdomar i Sverige. Skolsköterskor utgör en viktig del i det preventiva arbetet genom att hjälpa elever att göra hälsosamma val vad gäller kost och fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 12. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 3. 13. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 4. 14. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland barn : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Hökdahl; Linnea Wålstedt; [2017]
  Nyckelord :child; nurse; nursing intervention; obesity; overweight; barn; övervikt; fetma; omvårdnadsåtgärd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är ett ökande problem både globalt och i Sverige. De främsta orsakerna är ett ökat intag av energirika livsmedel samt minskad fysisk aktivitet med en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER