Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 6 - 10 av 260 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 6. Sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra hälsosamtal för barn och ungdomar med övervikt/fetma : En kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :catrin Steinberger; Cecilia Länström; [2022]
  Nyckelord :overweight; obesity; children; health-promoting conversation; nurse; övervikt; fetma; barn; hälsosamtal; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra hälsosamtal för barn och ungdomar med övervikt/fetma   Abstrakt  Bakgrund: Sjuksköterskor i barnhälsovården (BHV) och elevhälsan har ett viktigt uppdrag med att främja barns hälsa och motverka ohälsa. I Sverige går nästan alla föräldrar på hälsobesöken på BHV, trots detta ökar antalet överviktiga barn varje år. LÄS MER

 2. 7. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Hammarström; [2022]
  Nyckelord :katt; övervikt; viktminskning; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt förekommande hälsoproblem hos katter världen över som predisponerar för diverse sjukdomar samt kan förorsaka en sämre livskvalité. Överviktiga katter når sällan sin idealvikt och många som gör det går upp i vikt igen efter avslutat viktminskningsprogram. LÄS MER

 3. 8. Den fysiska aktivitetens påverkan på hundägarens uppfattning om hull, kroppsform och aktivitetsnivå : en interventionsstudie med hund och hundägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2022]
  Nyckelord :”body condition score”; “body mass index”; fysisk aktivitet; träning; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt hos både hundar och människor i vår del av världen. Dessa problem ökar risken för att drabbas av sjukdomar och försämrad livskvalitet för såväl hund som människa. För båda gäller att en normaliserad kroppsvikt och/eller hull leder till en förbättrad hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 4. 9. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nellie Bratt; Linn Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; djursjukskötare; foderval; godis; hemlagat; hund; råfoder; studie; tillskott; utfodringsrutiner; veterinär; växtbaserat; övervikt;

  Sammanfattning : Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 5. 10. En viktgräns för grundläggande respekt: En intervjustudie om fat shaming och fettförakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Isabell Haglund; [2022]
  Nyckelord :fat shaming; fettförakt; identitet; stigma; fysiskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Aktuell statistik som kartlägger svenskars levnadsstandard visar en betydande ökning av övervikt och fetma bland befolkningen. Hög kroppsvikt förknippas med medicinska åkommor såväl som psykosociala problem. LÄS MER