Sökning: "övervikt distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden övervikt distriktssköterska.

 1. 1. Hallå, hur svårt ska det vara? : En kvalitativ intervjustudie om distriktssköterskors attityder till patienter som har övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Sandra Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; obesity; overweight; primary care; primary care nurse; Attityder; distriktssköterska; fetma; primärvård; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i Sverige i dag. Ett BMI över 30 ökar markant risken för följdsjukdomar och för tidig död. Inom primärvården är det ofta distriktssköterskan som möter och initierar behandling av denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn med övervikt. : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Klotz Evhammar; Patricia Lavin; [2022]
  Nyckelord :barn; föräldrar; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett problem som ökar världen över och ses som en oroväckande trend hos framför allt barn. Föräldrar till barn med övervikt bär ett stort ansvar gentemot sina barn hälsa. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn med övervikt inom elevhälsan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilia Adielsson; Jessica Bonde; [2021]
  Nyckelord :overweight; children; district nurse; school nurse; student health; elementary school; experience; health promotion; övervikt; barn; distriktssköterska; skolsköterska; elevhälsan; grundskolan; erfarenhet; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Övervikt bland barn ökar stadigt världen över vilket ger både kort – och långsiktiga konsekvenser för de som drabbas. Skolsköterskan inom elevhälsan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet att upptäcka en övervikt men också vara ett stöd för barnet och dess familj. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården när barnet vårdas för övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Monika Wieszkos; Jennifer Winbo; [2021]
  Nyckelord :förälder; barn; övervikt; fetma; erfarenheter; vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma ökar bland barn och riskerar att påverka hälsan på kort och lång sikt. Distriktssköterskans uppdrag inom barnhälsovården innefattar att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn. Samarbetet med föräldrar har en betydande roll för att främja positiv viktutveckling hos barn med övervikt. LÄS MER