Sökning: "övervikt och fetma vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden övervikt och fetma vuxna.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma hos vuxna

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elnaz Abdolrahimi; Joan Laban-Andersson; [2020-06-26]
  Nyckelord :hälsofrämjande arbete; övervikt; fetma; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i Sverige och världen. Detta kan innebära ökad risk förföljdsjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, hyperlipidemi och vissa typer avcancer. LÄS MER

 3. 3. Hur vuxna patienter med övervikt och fetma upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Andersson; Emelie Forsgren; [2020]
  Nyckelord :övervikt och fetma; stigmatisering; förakt; patientupplevelser; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Patienter med övervikt och fetma löper en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar såsom hypertoni, hjärt-/kärlsjukdom eller diabetes typ-2. Förakt, skuldbeläggning och stigmatisering är något patienter med övervikt och fetma utsätts för i det vardagliga livet, så även inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland vuxna- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Haya Alzoubi; Hanna Svärd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motivationens betydelse för lyckad kostförändring vid viktnedgång : En kvalitativ intervjustudie över individuella förändringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Katarzyna Murawiak; Mia Wijk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Antalet överviktiga människor har ökat i Sverige och Folkhälsomyndigheten har bekräftat att vi idag har över 50 procent med övervikt eller fetma. Syftet med studien var att undersöka vad motivationen har varit för olika individer som lyckats med viktnedgång vid kostförändring och vilka hinder de haft på vägen, samt att ta reda på vilka emotionella faktorer som påverkat den processen. LÄS MER