Sökning: "överviktiga barn"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden överviktiga barn.

 1. 1. Samtal med föräldrar om barns övervikt – skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sigrid Granström; Jennie Wattle; [2020]
  Nyckelord :Children; conversations; overweight; parents; school nurse; Barn; föräldrar; samtal; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors huvuduppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Barn med övervikt är ett växande problem i hela världen. Överviktiga kan leda till olika följdsjukdomar och ett försämrat psykiskt mående i vuxen ålder. Skolsköterskans samtal med vårdnadshavare är en viktig del i att förebygga övervikt. LÄS MER

 2. 2. MULTIDIMENSIONAL APPROACH INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING OBESITY IN CHILDREN AND TEENAGERS A Systematic Literature Review

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Selahattin Acikgöz; [2019-12-10]
  Nyckelord :Physical activity; multi intervention; children; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn som växer upp med fetma har ökad risk att få ett antal fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, funktionsnedsättningar och för tidig död. Fetma beror på ett antal faktorer. Och det finns olika interventioner med en kombination av multidiciplinära insatser för barn och ungdomar med fetma. LÄS MER

 3. 3. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
  Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER

 4. 4. The gut microbiota and its relationship with obese children

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Isabella Aryee; [2019]
  Nyckelord :childhood obesity; gut microbiota; methanogens; Methanobacteriales;

  Sammanfattning : Background: It’s decelerated that childhood obesity is a global epidemic since 21st century. General obesity has doubled since 1980 and comes with a distinct increase of mobility and mortality. LÄS MER

 5. 5. ”DET FANNS INTE ENS PÅ VÄRLDSKARTAN ATT HON SKULLE VARA ÖVERVIKTIG ELLER FET…” : En kvalitativ studie om hur kommunikationen upplevs mellan sjuksköterskor och småbarnsföräldrar vars barn har en ogynnsam kroppsvikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Lylia Tseljadinova; Sandra Granberg; [2019]
  Nyckelord :kroppsvikt; övervikt; undervikt; barn; BMI; sjuksköterskor; småbarnsföräldrar; dietist; småbarn;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett barns kroppsvikt kan vara ett känsligt ämne. Inom vården är det extra viktigt att man väljer sina ord med omsorg när man behöver förmedla ett jobbigt besked. Det är inte ovanligt att föräldrar reagerar kraftfullt när det rör barns övervikt. LÄS MER