Sökning: "övning"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet övning.

 1. 1. Att vårda barn vid perifer venpunktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Astorsson; Lovisa Norin; [2019-07-08]
  Nyckelord :omvårdnad; omvårdnadsåtgärder; venpunktion; barn; smärta; oro; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att barn upplever smärta, oro och rädsla i samband med perifervenpunktion. Sjuksköterskan tillhör den grupp som utför venpunktion och ansvarar föromvårdnaden. Det är viktigt att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan minska smärta,rädsla och oro vid perifer venpunktion. LÄS MER

 2. 2. Metoder som effektiviserar instudering : En studie av olika metoders påverkan på instuderingstiden

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Joline Granath; [2019]
  Nyckelord :Övning; effektiv övning; övningsmetod; Poulenc;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att hitta och testa metoder för att effektivisera instuderingen av musikstycken. Några metoder för att effektivisera övningen valdes ut och testades på preludier ur Das Wohltemperierte Klavier av J.S. Bach. LÄS MER

 3. 3. Ta lektioner och öva : En självstudie i hur man lär sig spela saxofon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Wiktor Matslova; [2019]
  Nyckelord :Design theory; music teacher; saxophone; video observations; practice; learning process.; Designteori; musiklärare; saxofon; videoobservation; övning; lärandeprocess;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att hjälpa lärare och elever att bättre förstå hur man lär sig spela ett nytt instrument. Med hjälp av videodokumenterade tillfällen och loggboksanteckningar granskas lärandet under tio veckor där målet är att bemästra saxofon så bra som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskans beredskap- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sucdi Hirsi; Farhia Deeg Jimcaalle; [2019]
  Nyckelord :literature review; readiness; violence against women.; Beredskap; litteraturöversikt; våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund : Studier visar att en av tre kvinnor världen över har blivit utsatta för våld. Undersökningen Slagen dam visar att cirka hälften av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för sexuella-och fysiska hot någon gång efter de fyllt 15 år. Våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser och är ett av världshälsoproblemen. LÄS MER

 5. 5. Varför övar inte eleverna? : En fenomenologisk intervjustudie om elevers motivation till att vilja öva på ett instrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erika Persson; [2019]
  Nyckelord :motivation; practice; phenomenology; qualitative interviews; music school; pupils’ perspective; motivation; övning; fenomenologi; kvalitativa intervjuer; kulturskola; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur några elever inom kulturskolan upplever förhållandet mellan motivation och övning. Bakgrundskapitlet belyser tidigare forskning och litteratur inom området motivation till att vilja öva. LÄS MER