Sökning: "övningsuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet övningsuppgifter.

 1. 1. Hållbar utveckling i digitala läromedel för ämnet teknik : En studie av hur tema hållbar utveckling behandlas i fyra digitala läromedel för ämnet teknik i grundskolans högstadium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Astrid Huss; [2021]
  Nyckelord :lower secondary school; education for sustainable development; environmental education; subject of technology; teaching material; grundskola; hållbar utveckling; läromedel; undervisning; teknik; miljöutbildning;

  Sammanfattning : Education for sustainable development is one of the more important tasks that the school has according to the National Agency for Education. Education for sustainable development is included in several subjects syllabi, including the subject technology. LÄS MER

 2. 2. Hur gymnasieelevers förståelse av statistik påverkas av uppgifter i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mohamad Hadi Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Statistik; matematik; standardavvikelse; Lärobok; övningsuppgifter;

  Sammanfattning : Statistik används alltmer i både vardagen och inom olika vetenskapsområden. Detta gör det viktigt att skolans matematik ge eleverna möjlighet till att utveckla sin kunskap om statistik. LÄS MER

 3. 3. Question answering on introductory Java programming concepts using the Transformer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Szerszen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AI applications for education could help students learn in their introductory programming courses. Many applications for education try to simulate a humantutoring session that engages the student in a dialogue. During the session, they can ask questions and have them answered while working throughan exercise. LÄS MER

 4. 4. Det matematikdidaktiska skiftet i svenska läroböcker : En studie av matematikböcker i gymnasiets årskurs 1 under två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Martin Wisell; [2020]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Matematikdidaktiska skiftet; Matematikens processer; Övningsuppgifter; Problemlösning; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka eventuella förändringar i svenska läroböcker i matematik till följd av det matematikdidaktiska skiftet. Det matematikdidaktiska skiftet förstås här som en bred internationell trend inom matematikdidaktiken, manifesterad bland annat genom Standards 2000 från NCTM och KOM-projektet i Danmark. LÄS MER

 5. 5. Flipped Classroom – hur ser kemielever på metoden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mathias Öström; [2020]
  Nyckelord :Flipped classroom; kemiundervisning; gymnasiekurser; kemi 1; kemi 2; pausa och spela om; enkätundersökning; Youtubefilmer;

  Sammanfattning : Sedan amerikanerna Bergmann och Sams introducerade Flipped Classroom i sin undervisning 2006 så har metoden blivit mer och mer populär och används av fler och fler lärare över hela världen. Antalet videogenomgångar på Youtube blir mer och mer täckande och finns i de allra flesta ämnen oavsett om man vill ha det på svenska eller på engelska. LÄS MER