Sökning: "​Legitimation strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden ​Legitimation strategies.

 1. 1. LSS i välfärdsstaten Sveriges politiska diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emelie Nyberg; [2019]
  Nyckelord :funktionshinderpolitik; LSS; personlig assistans; politisk diskurs; diskursanalys; välfärdsstat; välfärdspolitik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur den politiska diskursen om LSS förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner samt vilken roll välfärdsstaten spelar i den politiska diskursen. Primärmaterialet för undersökningen är riksdagsdebatterna till två betänkanden och fem interpellationer. LÄS MER

 2. 2. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Nyckelord :​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. LÄS MER

 3. 3. Germany's temporary ban on family reunification for beneficiaries of subsidiary protection - A comparative discourse analysis of (de)-legitimation strategies

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Imke Feindt; [2018]
  Nyckelord :Family reunification; subsidiary protection; human right; critical discourse analysis; de -legitimation;

  Sammanfattning : The German government’s decision in 2016 to reduce the number of incoming immigrants by suspending family reunification for beneficiaries of subsidiary protection for two years, sparked a controversial debate, with some critics arguing that family reunification represents a human right. Contributing to the very scarce literature about this development, the aim pursued in this thesis is to better understand the differing discourses and (de-)legitimation strategies regarding the suspension by comparatively analysing written statements handed in to German parliament by the government and civil society organisations in March of 2017. LÄS MER

 4. 4. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 5. 5. Hur legitimerar svenska modeföretag CSR? : En kvalitativ studie om hur H&M Group och Nudie Jeans legitimerar CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Håkansson; Amanda McCullough; [2018]
  Nyckelord :CSR; sustainability; legitimation; textile; fashion; apparel; CSR; hållbarhet; legitimitet; textil; mode;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vilka kanaler och vilka diskursiva strategier två svenska modeföretag använder för att legitimera CSR. Företagen vi har valt att studera är H&M Group och Nudie Jeans, då vi ser att dessa två företag representerar två olika delar av branschen. LÄS MER