Sökning: "​regler för sponsring alkohol"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ​regler för sponsring alkohol.

  1. 1. Marknadsföringsrättslig reglering av sponsring, smygreklam samt indirekt reklam

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Åsa Samuelsson; [2005]
    Nyckelord :Marknadsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Sponsring, smygreklam och indirekt reklam är marknadsföringsmetoder som allt oftare används av företag vid marknadsföring av varor och tjänster. Sättet på vilket sådana marknadsföringsåtgärder får utövas regleras av rättsliga regler och egenåtgärder. Uppsatsen behandlar dessa regleringar. LÄS MER