Sökning: "‘Creative writing’"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden ‘Creative writing’.

 1. 1. Concept Development of a New System for Drying Dishware : Degree project for Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering

  M1-uppsats,

  Författare :Ossian Bergman; [2020]
  Nyckelord :dishwasher; energy; usage; consumption; dishware; drying; effective; diskmaskin; torkning; disk; energi; användning; konsumtion; effektiv;

  Sammanfattning : The Drying of dishware inside a dishwasher is the phase in the washing cycle that uses the most energy and is therefore the phase with most room for improvement as regards on energy usage. When drying the dishware through closed air circulation, it is the temperature of the final rinse that determines the heat available during the drying process. LÄS MER

 2. 2. Musikerns involvering i tonsättarens kreativa skrivandeprocess - En sångares upplevda skillnader i instudering och interpretation mellan två nyskrivna verk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Elin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Performing Arts;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att undersöka hur jag som sångare upplever instudering och interpretation av två nyskrivna stycken beroende på hur involverad jag är i tonsättarens skrivandeprocess. Hur påverkas min instudering och interpretation av min involvering i tonsättarens kreativa process, och vilka skillnader upplever jag i förhållande till min egen inblandning i styckets uppkomst? Metod: Två nyskrivna stycken användes för att genomföra arbetet. LÄS MER

 3. 3. Playing in a World of Voices

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Saga Långdal; Linda Sjöquist; [2020]
  Nyckelord :Interactive Storytelling; Voice Design; Research through Design; Narrative; Design Fiction; Interactive Experience; Immersion;

  Sammanfattning : In this Bachelor thesis we navigate the ample world of vocal storytelling. Stories are told in all types of media today, but it all started with voices and narrative—from when poetry was sung and theatrical performances such as opera were amongst the most popular and beloved arts. LÄS MER

 4. 4. Motivation in Creative Writing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Henrik Riber; Pontus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :classroom activities; creative writing; EFL; L2; language proficiency; motivation; writing;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate to what extent creative writing promotes motivation for EFL learners to write. A report published by the National Assessment Project (NAFS) commissioned by The Swedish National Agency for Education evaluated the national tests in English for Swedish students during 2018/2019, documenting that the Swedish students obtained the lowest English scores on writing. LÄS MER

 5. 5. Att inspirera och träna mellanstadieelever i kreativt skrivande inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Maja Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :kreativt skrivande; mellanstadielärare; metoder för inspiration; svenskämnet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how teachers can inspire and train middle school pupils in creative writing within the subject of Swedish. The essay also investigates whether the methods used by the teachers can be seen in the National Exams or not in the subject of Swedish. LÄS MER