Sökning: "‘gender ideology’"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden ‘gender ideology’.

 1. 1. Must God be dead in Swedish feminist research?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :firstness; religion; tradition; politics of naming; spirituality; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis has two aims. Firstly, to explore and challenge the secularist tradition in Swedish gender studies, as well as, the secularist ideology in the conceptualisation and treatment of religious topics and subject positions. LÄS MER

 2. 2. "Giv rösträtt åt kvinnorna och bröd åt arbetarhemmen!" - Om hungerupploppen i Göteborg 1917 och pressens reaktion på upprörda kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Klara Thörn; [2020]
  Nyckelord :hunger riots; Gothenburg; women’s suffrage; gender; history of ideas; history of concepts; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This is a study in the field of history of ideas which places the hunger riots of 1917 in Gothenburg in the context of the struggle for women’s suffrage. A gender perspective on contemporary media shows that the presentation of women’s participation differed between the newspapers according to its political ideology. LÄS MER

 3. 3. “IF WE HAVE THE SEX PURCHASE LAW, WE MUST BE PREPARED TO HELP” - How some of Sweden’s social services work with youths having sex for compensation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Klara Wefer; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to look into how some social workers in Sweden view their work with youths having sex for compensation with regards to the feminist ideas that the law on buying sex expresses. Swedish studies have shown that most of the youths having sex for compensation started when they were 13-14 years old. LÄS MER

 4. 4. Feeling Ontologically Insecure: The Anti- “Gender Ideology” Discourse in Colombia’s Second Half of 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Diana Rocio Rodriguez Benitez; [2020]
  Nyckelord :Gender ideology; anti-genderism; ontological security theory; Discourse Historical Approach; discursive strategies; social media.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anti-genderism and anti- “gender ideology” discourses have been taken place in various parts around the world including Latin America and Europe. Political parties and social and religious movements have been mobilising against “gender ideology” in elections and protests defending the traditional family model. LÄS MER

 5. 5. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar Författare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER