Sökning: "“återflytt av produktion till Sverige”"

Hittade 1 uppsats innehållade orden “återflytt av produktion till Sverige”.

  1. 1. Backshoring av produktion - Motiv till återflytt av produktionen till Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Andersson; Ludvig Johansson; [2019-06-20]
    Nyckelord :“backshoring”; “drivers for backshoring”; “reshoring”; “drivers for reshoring”; “återflytt av produktion till Sverige”;

    Sammanfattning : Background: For many years, manufacturing in the western countries has been moving abroad (offshoring) in order to lower costs. In the most recent years however, a trend shift has been identified where companies instead are moving manufacturing in the opposite direction back to their home countries (backshoring). LÄS MER