Sökning: "“Employer brand”"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden “Employer brand”.

 1. 1. MONEYMAKER OR GLOBAL SAVER- Exploratory study on Sustainable Innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Benjamin Dawson Barker; Ziyue Ma; Zein Oubari; [2023]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Regional context; Regulation; Brand value; Innovative capabilities; Attractiveness as an employer;

  Sammanfattning : In recent years, both academia and practice have shown an increased interest in sustainable innovation. This new area is examined in the context of large enterprises in our qualitative multiple case study. This thesis thus contributes to a better understanding of the concept as well as the underlying variables that drive sustainable innovation. LÄS MER

 2. 2. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarkommunikation på sociala medier - Hur utformning av arbetsannonser påverkar mottagares attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Olsson; Helena Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :employer branding; brand attitude; elaboration likelihood model; EmpAt-scale; organizational attractiveness; arbetsgivarvarumärke; varumärkesattityd; EmpAt-skalan; organisationsattraktivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera spetskompetens inom områden som IT och Tech. I takt med digitaliseringen har efterfrågan blivit större än utbudet för kompetenser inom dessa områden och arbetsgivarkommunikation har blivit ett allt mer aktuellt område inom fältet strategisk kommunikation. LÄS MER

 4. 4. “En normal arbetsgivare, sticker inte ut på något sätt”: en studie om employer branding : En kvalitativ studie om employer branding inom svensk stålindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Svensson; Johanna Rodell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; strategy; steel industry; employer brand; manager; Employer branding; strategi; stålindustri; arbetsgivarvarumärke; chef;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få förståelse för hur chefer upplever arbetet med arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla medarbetare trots avsaknaden av en employer branding-strategi. Employer branding är en strategi som innefattar arbetet med att attrahera och behålla medarbetare genom att marknadsföra arbetsgivarvarumärket. LÄS MER

 5. 5. Employer branding och motivation : Att bibehålla anställdas motivation genom employer branding i ett snabbt växande IT-bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Myrsell; Fällström Rebecca; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; motivationsfaktorer; utvecklingsmöjligheter; företagskultur; karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : På den allt mer konkurrensutsatta arbetsmarknaden blir det viktigt för organisationer att attrahera och behålla sin kompetenta personal, något som kan göras med hjälp av arbete med intern employee branding. Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar anställda på Exsitec och hur företagets employer branding-arbete påverkar detta, samt kopplingen mellan dessa. LÄS MER