Sökning: "“Föräldrar”"

Visar resultat 1 - 5 av 6441 uppsatser innehållade ordet “Föräldrar”.

 1. 1. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 2. 2. Bollen är i rullning, men matchen är inte vunnen. En kvalitativ studie om jämställdhet inom fotbollen med fokus på kvinnliga tränare i barn- och ungdomslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Jakobsson; Freja Johansson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att samla in och analysera kvinnors upplevelser av att vara fotbollstränare i barn- och ungdomslag för att skapa förståelse för varför tränaruppdraget domineras av män. Genom att prata med kvinnor som är aktiva tränare idag samt observera kvinnliga tränare under fotbollsträningar har vi sökt få fördjupade insikter om vad kvinnors upplevelser och erfarenheter kan säga om utvecklingen mot jämställdhet bland fotbollstränare. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES TYP-1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Falkebäck; Sofia Ljungström; [2023-06-27]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ-1; hälsa; sjuksköterska; stöd; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ-1 är en kronisk sjukdom som innebär att kroppens produktion av insulin upphör. Sjukdomen innebär stora livsstilsförändringar för att upprätthålla hälsan vilket kan vara påfrestande för ungdomar. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄLDRARNAS UPPLEVELSER AV FAMILJECENTRERAD BARNCANCERVÅRD Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michelle Eriksson; Michaela Johansson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barncancervård; delaktighet; familjecentrerad vård; kommunikation och relation.;

  Sammanfattning : barn drabbas av cancer påverkas inte bara barnet utan hela familjen. För att kunna hjälpa familjer på bästa sätt är det viktigt att som vårdpersonal lära känna hela familjen, hur de kommunicerar, vad de redan vet om sjukdomen, vad de har för stöd att tillgå samt vad de har för behov. LÄS MER

 5. 5. FÖRÄLDRARS BETEENDEN OCH SJUKSKÖTERSKANS STÖD VID PROCEDURRELATERAD RÄDSLA HOS BARN EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Nilsson-Simson; Tina Billander; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn 3-12 år; förälder; omvårdnadsprocedur; rädsla smärta; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Procedurrädsla hos barn är ett vanligt förekommande problem inom hälso- och sjukvården. Föräldramedverkan är viktig och föräldrar önskar mer stöd kring sin roll under omvårdnadsprocedurer. LÄS MER