Sökning: "“Familjecentrerad omvårdnad”"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden “Familjecentrerad omvårdnad”.

 1. 1. FÖRÄLDRARS BETEENDEN OCH SJUKSKÖTERSKANS STÖD VID PROCEDURRELATERAD RÄDSLA HOS BARN EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Nilsson-Simson; Tina Billander; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn 3-12 år; förälder; omvårdnadsprocedur; rädsla smärta; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Procedurrädsla hos barn är ett vanligt förekommande problem inom hälso- och sjukvården. Föräldramedverkan är viktig och föräldrar önskar mer stöd kring sin roll under omvårdnadsprocedurer. LÄS MER

 2. 2. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
  Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER

 3. 3. FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD En litteraturöversikt som belyser föräldrars upplevelse av omvårdnaden av det prematura barnet på neonatalavdelningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Brandin Sofia; Frida Seignér; [2023-03-15]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; delaktighet; neonatalavdelning; prematurt barn och föräldrars upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett prematurt barn föds är det inte fullt utvecklat och behöver sin första tid i livet vårdas på en neonatalavdelning. Att få ett prematurt barn innebär en stor livsomställning för familjen. LÄS MER

 4. 4. Bemötande som en del av den pediatriska palliativa vården : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser och önskemål av bemötandet inom den palliativa vården för barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Blom; Sofia Soneborg; [2023]
  Nyckelord :“Palliative care”; “Neoplasm”; “Parents”; “Experience”; “Family-centered care”; “Palliativ vård”; “Cancer”; “Föräldrar”; “Upplevelser”; “Familjecentrerad omvårdnad”;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Årligen beräknas 8 miljoner barn i världen kräva specialiserad pediatrisk palliativ vård, där cancersjukdom utgör en stor del av fallen. För många föräldrar vars barn vårdas palliativt innebär situationen en stor påfrestning och kan resultera i stor livsförändring för familjen. LÄS MER

 5. 5. "Allt mindre du, alltmer någon annan." : Upplevelser av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Jönsson; Aureliana Strand; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ metod; närstående; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen kallas även för "anhörigas sjukdom". Närstående utgör en viktig del av vården av en person med Alzheimers sjukdom. För att kunna hantera rollen som närstående och uppleva ett välmående behöver även närstående information och stöd från sjuksköterskan. LÄS MER