Sökning: "“Intimt partnervåld”"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden “Intimt partnervåld”.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av förutsättningar för ett vårdande möte med kvinnor i slutenvården där misstanke om intimt partnervåld finns. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Bertilsson; Janni Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Identifiering av våldsutsatta kvinnor på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Sandström; Maria Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagningar; Barriärer; Identifiering; Intimt partnervåld; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Intimt partnervåld är ett globalt hälsoproblem som skapar lidande för ett stort antal kvinnor över hela världen. Det leder till stora kostnader ekonomiskt och socialt både för kvinnan och för samhället. LÄS MER

 3. 3. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvård- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Soreby; Jesper Åqvist; [2020]
  Nyckelord :Experienced; Literature review; Meeting; Nurse; Violence against women; Litteraturöversikt; Möte; Sjuksköterska; Upplevelse; Våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intimt partnervåld där mäns våld mot kvinnor förekommer är ett folkhälsoproblem, och ett hot mot kvinnors hälsa. Inom hälso- och sjukvård är sjuksköterskan ofta den som initialt möter kvinnor utsatta för våld. LÄS MER

 4. 4. Att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Norrgård; Hanna Haarahiltunen; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; kvinnor; omvårdnad; sexuella övergrepp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp innebär en sexuell handling eller försök till en sexuell handling riktad mot en persons sexualitet genom tvång. Kvinnor som har varit utsatta för ett sexuellt övergrepp kan söka vård på akutmottagning eller inom primärvården. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos kvinnor som erfarit intimt partnervåld : i relation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Börjesson; Matilda Roos; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; Våld i nära relation; Fysisk aktivitet; Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; PTSD; Stress; Depression; Kvinnor; Post traumatisk stress syndrom;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka om psykisk ohälsa var mindre förekommande hos fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld, jämfört med ej fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld. Frågeställningarna var; för grupperna fysiskt aktiva kvinnor och ej fysiskt aktiva kvinnor som erfarit intimt partnervåld skiljde sig (1) grad och symtom av Post traumatiskt stress syndrom (PTSD)? (2) grad och symtom av depression? (3) grad och symtom av stress? Metod Urvalet var 97 kvinnor som erfarit intimt partnervåld. LÄS MER