Sökning: "“Intimt partnervåld”"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden “Intimt partnervåld”.

 1. 1. Den dubbla utsattheten : En studie som lyfter kvinnors upplevelse av att vara utsatt för intimt partnervåld samt processen att lämna och bli fri - en lång väg in men en längre väg ut.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elinor Lif; Maria Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Intimt partnervåld; hjälpsökandeprocess;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett världsomfattande problem, där nästan varannan kvinna har utsatts för våld av en man, minst en gång efter sin 15-årsdag. I Sverige har kommunerna det största ansvaret att ge individer rätt stöd och skydd. Dock förekommer stora kunskapsklyftor kring våldet – både mellan kommuner samt inom instanser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av förutsättningar för ett vårdande möte med kvinnor i slutenvården där misstanke om intimt partnervåld finns. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Bertilsson; Janni Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Identifiering av våldsutsatta kvinnor på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Sandström; Maria Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagningar; Barriärer; Identifiering; Intimt partnervåld; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Intimt partnervåld är ett globalt hälsoproblem som skapar lidande för ett stort antal kvinnor över hela världen. Det leder till stora kostnader ekonomiskt och socialt både för kvinnan och för samhället. LÄS MER

 4. 4. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvård- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Soreby; Jesper Åqvist; [2020]
  Nyckelord :Experienced; Literature review; Meeting; Nurse; Violence against women; Litteraturöversikt; Möte; Sjuksköterska; Upplevelse; Våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intimt partnervåld där mäns våld mot kvinnor förekommer är ett folkhälsoproblem, och ett hot mot kvinnors hälsa. Inom hälso- och sjukvård är sjuksköterskan ofta den som initialt möter kvinnor utsatta för våld. LÄS MER

 5. 5. Att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Norrgård; Hanna Haarahiltunen; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; kvinnor; omvårdnad; sexuella övergrepp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp innebär en sexuell handling eller försök till en sexuell handling riktad mot en persons sexualitet genom tvång. Kvinnor som har varit utsatta för ett sexuellt övergrepp kan söka vård på akutmottagning eller inom primärvården. LÄS MER