Sökning: "“Leader or Leadership”"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden “Leader or Leadership”.

 1. 1. To be or not to be your authentic self as a leader? How leaders experience authenticity in their daily organizational lives.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Torsten Larsson; Gabriella Nobel; [2023]
  Nyckelord :Authentic Leadership; Authenticity; Leadership;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how leaders experience authenticity in their everyday organizational lives, and to shed light upon what factors drive and limit the leaders' perceived need and ability to be authentic. Since the turn of the millenium, the authentic leadership theory has developed into one of the most influential leadership theories among scholars and practitioners alike. LÄS MER

 2. 2. An authentic military in general

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Maria Lindholm; Agnes Munthe-Kaas; [2023]
  Nyckelord :Gender; Authentic Leadership; Military; Leadership; Norms;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces was the last ever organization in the history of the Swedish labor market to terminate a male occupational monopoly. Even though women have had the same opportunity as men to join the organization since 2017, they still constitute a vast minority. LÄS MER

 3. 3. To be a female leader, be authentic. : A qualitative comparative study with the purpose of exploring, identifying and creating a greater understanding of how females construct their identity as leaders within male-dominated small and medium enterprises in Sweden and the Netherlands.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Soraya Hamria; [2022]
  Nyckelord :Identity; female leadership; leadership characteristics; leadership styles; obstacles; adaptation; culture; male-dominated industries.;

  Sammanfattning : This study has had the purpose to explore, identify and develop a greater understanding of how females construct their identity as leaders. The focus of this study has been on eight female leaders with sufficient profession, knowledge and experience within male-dominated small and medium enterprises in Sweden and the Netherlands, where a comparison has been made between them. LÄS MER

 4. 4. Generation Y och dess förväntningar på framtidens ledarskap och lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlström; [2022]
  Nyckelord :Generation Y; educational leadership; workplace learning; future leadership; Generation Y; pedagogiskt ledarskap; arbetsplatslärande; framtidens ledarskap;

  Sammanfattning : This study, aims to create a deeper understanding of what expectations Generation Y has on their future leadership, especially the aspects of an educational leadership that can be adapted for this generation. The study is based on both qualitative and quantitative data. LÄS MER

 5. 5. Kyrkoherdens förändrade funktion : En studie om kyrkoherdefunktionen utifrån kyrkomötesprotokoll från det att relationsförändringarna kyrka – stat började utredas fram till 2020-talet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Åkerström; [2022]
  Nyckelord :Vicar; leadership; organisation; administration; the Swedish General Synod; Kyrkoherde; ledarskap; organisation; kyrkomöte;

  Sammanfattning : The decision to investigate the relations between the Church of Sweden and the Swedish state was taken in 1956 and the decision was built on the law of religious freedom from 1951. The historical close relation needs to be revised. LÄS MER