Sökning: "“Lean Small Company”"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden “Lean Small Company”.

 1. 1. Optimering av interna materialflödet på Scandinavian Stone

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mustafa Al-Shuwaili; Zeid Helo; [2020]
  Nyckelord :Produktion; Materialflöde; Lean; Bränsleförbrukning; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet fokuserar på analysering och utveckling av ett materialflöde på ett stenbrott, som tillhör företaget Scandinavian Stone. Ett materialflöde som är beroende av tunga fordon, som orsakar höga kostnader och koldioxidutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER

 4. 4. Flexibel monteringslayout : Hur kan en layout utformas för lågvolymsprodukter under kundkontrakt i elektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Jesper Liedberg; Alexander Werthén; [2019]
  Nyckelord :Flexibel montering; LEAN; reducera;

  Sammanfattning : Flexibility is a concept that is becoming more and more common in industries around the world. Customers demand products that is suitable for their specific needs. This requires that the production systems easily can be adapted to meet these needs.  Together with a company in the electronics industry, this thesis studied flexible assembly layouts. LÄS MER

 5. 5. The Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) InManufacturing Company : A Case Study of XYZ Plastics Manufacturing Company in Nigerian

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Femi Gbenga Labiyi; [2019]
  Nyckelord :5S; 8Pillars and lean TPM: Total Productive Maintenance PM: Productive Maintenance JIT: Just-In-Time TQM: Total Quality Management OEE: Overall Equipment Effectiveness MTTR: Mean time to repair MTBF: Mean time between failures;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to implement Total Productive Maintenance (TPM) in Nigeria Plastics Manufacturing Company. Manufacturing companies round the world pay huge amount of money for purchasing new equipments to boost their production however nothing or little is done to achieve or obtain full output from the machine for which it is intended to do. LÄS MER