Sökning: "“Male dominated industry”"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden “Male dominated industry”.

 1. 1. Faktorer som påverkar kvinnors karriärmöjligheter inom revisionsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Nathalie Björklund; Amanda Bellander; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor; revision; revisionsbranschen; karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Sverige anses idag vara ett av de mer jämställda länderna i världen men trots detta finns det fortfarande skillnader mellan män och kvinnors karriärmöjligheter. Tidigare forskning menar att kvinnor haft svårt att göra karriär, speciellt inom revisionsbranschen, då det är en bransch som gjort sig känd för att vara mansdominerad. LÄS MER

 2. 2. Föräldraledighetens påverkan på arbetsgivarens verksamhet : Inom den mansdominerade branschen, byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Uhrberg; Olivia Larsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsgivare; Arbetstagare; Byggbranschen; Föräldraledighet; Individualiserad föräldraförsäkring; Intervju; Jämställdhet; Mansdominerad bransch; Reserverade dagar Öronmärkta dagar;

  Sammanfattning : This paper will discuss parental leave and will only concern full leave according to 3 § 1 st 2 p. föräldraledighetslag (1995:584). The purpose of this paper is to examine and find out how different employers' operations are affected by employees taking parental leave and what aspects that have an impact. LÄS MER

 3. 3. Könsdiskriminering vid företagsöverlåtelser : Ett fältexperiment på den svenska marknaden för mindre företagsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Moa Palmgren; Sofia Berntsson; [2022]
  Nyckelord :gender discrimination; gender stereotypes; female entrepreneurship; small business transfer; field experiment; Sweden; könsdiskriminering; könsstereotyper; kvinnligt entreprenörskap; företagsöverlåtelser; fältexperiment; Sverige;

  Sammanfattning : This study aims to examine whether women are being discriminated against at the initial contact of a small business transfer. Existing research shows that men dominate in entrepreneurship and that entrepreneurship is generally associated with being a man. LÄS MER

 4. 4. Hälsa, hälsoperspektiv och hälsoarbete i en mansdominerad organisationskultur : En kvalitativ intervjustudie om hälsa inom hälsa och säkerhet med yrkesverksamma i byggindustrin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sabina Lääveri; Marcus Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Health; health work; construction industry; male dominated culture; organizational culture; safety; organizational health; psychological safety; Hälsa; hälsoarbete; byggindustrin; mansdominerad kultur; organisationskultur; säkerhet; företagshälsa; psykologisk säkerhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how male-dominated organizations approach health and safety. It seeks to create a foundation for how male-dominated organizations can respond to challenges related to health. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever egentligen män kvinnligt ledarskap? : En intervjustudie om föreställningar om kvinnligt ledarskap utifrån manliga anställda i mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia From; Alma Hovbjer; [2022]
  Nyckelord :Female leadership; man-dominated workplace; attitudes;

  Sammanfattning : Research shows that women face a lot of obstacles in working life, but how do male employees really view female leadership? The purpose of this study is to investigate what beliefs and experiences men in a male-dominated industry have of female leadership. A deeper understanding wants to be reached about why male employees have beliefs about female leadership. LÄS MER