Sökning: "“Neoplasm”"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet “Neoplasm”.

 1. 1. Bemötande som en del av den pediatriska palliativa vården : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser och önskemål av bemötandet inom den palliativa vården för barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Blom; Sofia Soneborg; [2023]
  Nyckelord :“Palliative care”; “Neoplasm”; “Parents”; “Experience”; “Family-centered care”; “Palliativ vård”; “Cancer”; “Föräldrar”; “Upplevelser”; “Familjecentrerad omvårdnad”;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Årligen beräknas 8 miljoner barn i världen kräva specialiserad pediatrisk palliativ vård, där cancersjukdom utgör en stor del av fallen. För många föräldrar vars barn vårdas palliativt innebär situationen en stor påfrestning och kan resultera i stor livsförändring för familjen. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att ge omsorg till en cancersjuk närstående : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mimmi Mahdere; [2023]
  Nyckelord :Cancer; caregiver; experience; family caregiver; neoplasm; Anhörigomsorg; Anhörigvårdare; cancer; neoplasi; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Cancer is today one of the most common public health diseases and the cause of around 9 million deaths each year. Cancer does not only affect the patient with the diagnosis, but also familymembers of the patient due to the occurrence of imbalance within the family system that the diseaseleads to. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid hjärntumör : Utifrån sjuksköterske- och patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tella Ingvarsson; Matilda Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Brain neoplasm; nursing; nurse; patient; Hjärntumör; omvårdnad; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Maligna hjärntumörer är aggressiva, med diverse omfattande symtom som beror på graden av malignitet samt tumörens placering. Patienter med malign hjärntumör upplever ofta kognitiva symtom, vilket hotar patientens autonomi och delaktighet i vården. Sjuksköterskor upplever ofta en rädsla kring att möta patientens behov. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter efter genomgången mastektomi till följd av bröstcancer: : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Andrea Nadieshda Aranda Vidales; Zakariya Akhlagi; [2022]
  Nyckelord :bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor i bröstcancer dagligen. Med hjälp av förbättrade behandlingsmetoder samt tidigare upptäckt har överlevnaden ökat under de senaste decennierna vilket kräver anpassad eftervård och kompetent personal. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans KASAM efter avslutad bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Malmqvist; Matilda Pettersson; [2021-02-26]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasm; experience; post-treatment; survivorrship care support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Runt 9 000 kvinnor diagnostiseras med sjukdomen i Sverige varje år. Överlevnaden har ökat de senaste åren. Dock kvarstår symtom och svårigheter för många kvinnor även efter avslutad behandling. LÄS MER