Sökning: "“Primary school”"

Visar resultat 1 - 5 av 2441 uppsatser innehållade orden “Primary school”.

 1. 1. Digital skills challenges and opportunities for digitally under-resourced primary schools in Zambia: an exploratory study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :James Vwavwa Sikalima; [2023-03-21]
  Nyckelord :Digital Skills; Digital Devices;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the research was to propose a design of a digital learning platform that creates opportunities for digital learning in digitally underresourced primary schools in Zambia. Theory: Activity theory anchored on five principles of activity systems, inclusivity, historicity, use of contradictions, and mutual changes encompassed the theoretical framework for this thesis. LÄS MER

 2. 2. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 3. 3. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Laborationers inverkan på fysikundervisning i grundskolans senare år : En kvalitativ studie av laborationer ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Reem Alkhatib; [2023]
  Nyckelord :Fysiklaborationer; högstadiet; fysik; förståelse; intresse; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : The impact of laboratory work on physics teaching in primary school in later years.A qualitative study of laboratories from a teacher's perspective. LÄS MER

 5. 5. Vilken betydelse har läxor i matematik för elever i lågstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jasmine Nilsson; Patricia Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Matematik; läxor; lågstadiet; lärande; betydelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER