Sökning: "“Production Management”"

Visar resultat 1 - 5 av 1767 uppsatser innehållade orden “Production Management”.

 1. 1. Cykelvägar anlagda på befintlig jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anton Nordvall; Gustaf Holmström; [2020]
  Nyckelord :Cykelväg; Organisk halt; Humusjord; Jämnhet; Bärighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör en masteruppsats vid Lunds Universitet. Målet med studien är att undersöka kraven i det svenska referensverket AMA Anläggning. Kraven säger att den organiska halten i undergrunden inte får överstiga 2 vikt% i fyllnadsmaterialet. Både vad gäller cykelvägar och vanliga vägar. LÄS MER

 2. 2. Inventory Management: A case study at Volvo Construction Equipment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Parth Jwala; [2020]
  Nyckelord :buffer management; lean inventory; inventory management; the theory of constraints; continuous improvement;

  Sammanfattning : • Introduction In today’s world, manufacturing companies are keen to adopt lean methodologies to sustain an everchanging market. One way companies grow their business is by increasing customer satisfaction, customization and running the business in the optimal scenario. LÄS MER

 3. 3. Optimization of integrated energy storage for implicit demand-side flexibility : The case study of Singapore office buildings

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Tommaso Miori; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demand-Side Flexibility (DSF) is a very attractive option to solve challenges that are emerging from the evolution of modern power systems all around the world. The greater integration of intermittent renewable energy sources into the energy mix creates the need for flexible end-user behavior and demand management. LÄS MER

 4. 4. Magnetic Activated Carbon Production from Lignin and Ferrous Salts : Process Modification for Enhanced Phosphate Adsorption from Aqueous Solutions

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Zhaoran Zheng; [2020]
  Nyckelord :Magnetic bio-activated carbon; phosphate adsorption; lignin; steam activation.; Magnetiskt bioaktiverat kol; fosfatadsorption; lignin; ångaktivering;

  Sammanfattning : The treatment and control of superfluous aqueous phosphate is a critical task in environmental management. Magnetic bio-activated carbon is a good adsorbent for physical adsorption methods with several environmental and economic advantages. LÄS MER

 5. 5. Modellering och driftoptimering av laststyrning i fjärrvärmesystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Björn Kjeang Funkqvist; [2020]
  Nyckelord :Laststyrning; Fjärrvärme; Driftoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Värmebehov är beroende av rådande temperatur och väder samt kunders förbrukningsmönster. Detta ger upphov till varierande fjärrvärmelast och en konsekvent mer komplicerad värmeproduktion. Denna studie har undersökt potentialen för laststyrning, då byggnader utnyttjas som värmelager under kortare tid. LÄS MER