Sökning: "“Upplevelser”"

Visar resultat 1 - 5 av 25135 uppsatser innehållade ordet “Upplevelser”.

 1. 1. ”SÅ SNYGGT SOM MÖJLIGT UTAN ATT DET SYNS ATT MAN HAR FÖRSÖKT” En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av självpresentation på dejtingappar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Ebefors; Fredrika Lindner; [2023-10-03]
  Nyckelord :Självpresentation; dejtingapp; Tinder; Hinge; autenticitet; intrycksstyrning; signaler; motiv;

  Sammanfattning : Executive summary People publicly announcing their search for love is hardly a new phenomenon. Contact ads have existed in newspapers since the 17th century and the concept is still current, albeit now in the re mediated form of dating apps. LÄS MER

 2. 2. NÄR ETT HUSDJUR DÖR; En antropologisk studie om människors relation till husdjur och sorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Martina Eder; [2023-09-27]
  Nyckelord :Socialantropologi; human animal relations; sorg; husdjur; statusposition; övergångsrit;

  Sammanfattning : Att sörja ett husdjur är en unik och komplex upplevelse som involverar en djup känslomässig reaktion på förlusten av en betydelsefull följeslagare. Denna kandidatuppsats utgår från antropologisk teoribildning och utforskar upplevelser av att förlora ett husdjur1. LÄS MER

 3. 3. VAD SÄGER DINA KLÄDER? En studie om unga kvinnors upplevelser av kläder som identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Eriksson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Kläder; identitetsskapande; konsumtion; navigering; normer; kategorisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för sambandet mellan klädval och identitetsskapande bland unga kvinnor. Målet är att undersöka hur klädval bidrar till konstruktionen och uttrycket av identitet inom denna specifika grupp. LÄS MER

 4. 4. ’’Varför valde dem att öppna deras hjärtan till oss, om de kommer att bevilja alla flyktingar tillfälliga uppehållstillstånd’’ En kvalitativ intervjustudie om syriska asylsökandes upplevelser och erfarenheter av konsekvenserna gällande tillfälliga uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rawan Alzoui; [2023-09-13]
  Nyckelord :Temporary residence permit; Newly arrived; Uncertainty; Asylum seekers; Integration; Asylum review process;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aims to examine the consequences of temporary residence permits, due to the more restrictive immigration policy that Sweden has witnessed during the past 7 years. The aim is also to investigate whether the type of residence permit is associated with the perceived fairness of the asylum policy from the perspective of newly arrived asylum seekers. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering och framtidens HR-arbete - Påverkar digitaliseringen rekryteringsprocessen & yrkesidentiteten hos HR-praktiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnea Kling; Oskar Karlsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :AI; Digitalisering; HR; Rekrytering; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur digitaliseringen av rekryteringsprocessen påverkar HR-praktikers arbete och yrkesidentiteter. Syftet var att genom intervjuer fånga dessa upplevelser för att sedan koppla ihop med teorier och tidigare forskning på området. LÄS MER