Sökning: "“Volunteer Function Inventory”"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden “Volunteer Function Inventory”.

 1. 1. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. The antecedents of volunteering What drives volunteers and their will to help others?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :AKSEL BIØRN-HANSEN; [2017-09-27]
  Nyckelord :volunteering; prosocial behaviour; civil society; the volunteer function inventory; the five-factor model of personality;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was three-fold. First, the goal was to investigate the psychological sources to volunteering behaviour and why people choose to volunteer in a broad sense by comparing and evaluating current theories, frameworks and hypotheses. LÄS MER

 3. 3. Var är du? : En studie av värderingarnas inverkan på motivationen att delta i webbpaneler

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Dahle; Caroline Westergren; [2015]
  Nyckelord :Värderingar; Motivation; Svarsbortfall; Representativitet; Webbpanel; Segmentering; Volunteer Function Inventory;

  Sammanfattning : Uppsatsen besvarar en uppmärksammad problematik rörande statistisk tillförlitlighet och representativitet i webbundersökningar. Detta genom att utreda en alternativ metod för att angripa svarsbortfall. LÄS MER

 4. 4. Motiv och motivation bakom volontärism i extrema situationer. : En kvalitativ studie om Volunteer Function Inventory och dess behållning som analysverktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johannes Johansson; André Åberg; [2015]
  Nyckelord :Volontärarbete; Motivation; Extrem; VFI; Ebola; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : This study is based on the notion that the most widely cited and used instrument for assessing volunteer motivations, the Volunteer Function Inventory (VFI), might not be sufficient in its aspiration to aid, streamline and benefit the recruitment and retention process within volunteer organizations. Understanding volunteers’ motivation is a crucial component in the process of securing future volunteer engagement in a world where their efforts are desperately needed. LÄS MER

 5. 5. HelpTube : En studie av motivation bakom Crowdsourcing med SDT & Motivationsfunktioner för ideellt arbete som förklaringsmodeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linnea Pira; Honey Shahraki; [2013]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Funktionell volontär motivation; Crowdsourcing; Motivation; YouTube; Instruktionsvideo;

  Sammanfattning : Abstract Title: HelpTube: A Study on the Motivation behind Crowdsourcing with STD & Motivation Functions for Volunteer Work as Explanatory Models. Level: Bachelor Thesis in Business Administration; C-level. Authors: Honey H. Shahraki & Linnea M. LÄS MER