Sökning: "“Women or Female"

Visar resultat 1 - 5 av 1155 uppsatser innehållade orden “Women or Female.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga mördare - de hämndlystna avvikelserna : En kritisk diskursanalys av kvinnliga mördares framställning i medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Posio; Amanda Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Female Murderers; podcast; true crime; stereotypes; gender; critical discourse analysis; Kvinnliga mördare; podcast; true crime; stereotyper; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Murder is something that both horrifies and arouses interest in our society. The media is acontributing factor to the different portrayals of murderers, potentially affecting the public'sunderstanding of the crime and the perpetrators behind it. This study analyses the representation of female murderers in podcasts. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga mordoffer i Rysarpodden : En kritisk diskursanalys av Rysarpoddens konstruktion av kvinnliga mordoffer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Minna Sarpaneva; Thindra Isaksson Gyllenfjell; [2023]
  Nyckelord :True-crime; true crime; Podcast; genus; brottsoffer; diskurs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify what discourses about female victims are constructed in the true-crime podcast Rysarpodden. Rysarpodden retells international cases to a Swedish audience, with a Swedish script on Swedish platforms. LÄS MER

 5. 5. Debatten om kvinnliga präster i Växjö och Göteborg stift : En kvalitativ studie över debatten om kvinnliga präster i lokaltidningar i Växjö och Göteborg stift 1957-1958

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sebastian Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Church history; women´s history; priesthood; oppression; ecclesiastic; societal change.;

  Sammanfattning : This study has investigated the debate about allowing women to be consecrated as priests that started as a propositon at the Church meetings in Sweden between 1957 and 1958. The essay's purpose was to shed light on the newspaper debate attitude towards the introduction of female priests, focusing on the debates that took place in two dioceses: Gothenburg and Växjö. LÄS MER