Sökning: "“drivers for reshoring”"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden “drivers for reshoring”.

 1. 1. Två perspektiv av incitament respektive barriärer till en svensk textilproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Jörgensen; Noah Areblad; Simon Brandén; [2020]
  Nyckelord :Sourcing; Reshoring; Supply Chain; Sweden; Menswear; Sourcing; Reshoring; Försörjningskedja; Sverige; Herrmode;

  Sammanfattning : Sveriges tillverkningsindustri av kläder är inte vad den en gång har varit. I mitten av 1900-talet producerades miljontals plagg varje år i Sverige. LÄS MER

 2. 2. How does the host country see reshoring? : An empirical research from Chinese supplier side

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Yuyao Duan; Yiting Wang; [2017]
  Nyckelord :Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Drivers; Factors;

  Sammanfattning : Background: Fierce international competition drives companies to reconsider how to approach the global market. Strategies, such as offshoring and outsourcing are commonly implemented to realize cost reduction and better profit performance. LÄS MER

 3. 3. RESHORING : När svenska företag återvänder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mikael Rundberg; Elin Oskarsson; [2017]
  Nyckelord :Reshoring; Drivers; Enablers; localisations decision; Reshoring; Drivkrafter; Möjliggörare; lokaliseringsbeslut;

  Sammanfattning : Purpose – The study aims to investigate the drivers and enablers Swedish companies’ have when reshoring. To fulfill the purpose of the study, two research questions have been formulated: What drivers do Swedish companies’ have for reshoring? What enablers do Swedish companies’ have for reshoring? Method – In order to fulfill the purpose of the study, a literature review and a case study of three manufacturing companies was conducted. LÄS MER

 4. 4. Is reshoring the optimal strategy? En studie av motiven för reshoring och svenska industriföretags värdering av strukturella faktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrika Jonzon; Andrea Svenningsson; Kalle Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Reshoring; Drivers; Strukturella faktorer; Value chain; Value shop; Package logic; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. LÄS MER