Sökning: "“lämna hemma”"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden “lämna hemma”.

 1. 1. Konsten att lämna patienten hemma

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Nelandersson; [2023]
  Nyckelord :“lämna hemma”; “ambulanssjuksköterska”; “systematisk litteraturstudie”; “kvalitativ innehållsanalys”; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antal uppdrag ambulansen utför ökar markant, så även de uppdrag som slutar i att patienten kvarstannar i hemmet. Personer som kvarstannar i hemmet löper större risk för vårdskador än de som transporteras till sjukhus och ambulanssjuksköterskor känner en stor rädsla inför att ta ett sådant beslut. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av ambulanssjukvård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Woxius Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Ambulance; patients´experiences; prehospital emergency care; Ambulans; patienternas upplevelser; prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvårdens mål är detsamma som för övrig hälso- och sjukvård, en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med studien var att beskriva akut sjuka eller skadade patienters upplevelser av ambulanssjukvård. LÄS MER

 3. 3. A Game of Phone Tag : A qualitative study of women living away from loved ones

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Hansson; Eveline Wester; [2021]
  Nyckelord :Female expats; Co-presence; Feeling scripts; COVID-19; Sweden; Kvinnliga expats; Co-presence; Feeling scripts; COVID-19; Sverige;

  Sammanfattning : In today’s globalized world leaving one’s country of origin to move abroad has become more common,which often results in families and loved ones living apart from each other. This qualitative study aimsto explore professional women’s experiences of living abroad and their ways of coping with being awayfrom their loved ones. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande barns integration i Sverige : En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelse om integrationsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shabbir Hussain; [2021]
  Nyckelord :unaccompanied children; integration; social network; social services; empowerment; ensamkommande barn; integration; social nätverk; socialtjänst; empowerment;

  Sammanfattning : Den oroande situationen i världen speciellt i länderna med krig tvingar barnen att lämna deras länder ensamma och hamna i ett annat land med massa svårigheter och överraskning. Det har varit brister i ensamkommande barns integration och utveckling från myndigheter och socialtjänsten, Jag har undersökt om hur ensamkommande barn upplevde deras integrationsprocess, utveckling och försörjning i Sverige. LÄS MER

 5. 5. PostIB : Framtagning av produkt för notifikation av post

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Bassam Husein; Ihab Al-Maeeni; [2021]
  Nyckelord :Mail; Arduino; Python.; Post; Arduino; Python.;

  Sammanfattning : PostIB tillhandahåller en produkt som skall kunna lämna en notifikation när brev eller paket anlänt till mottagarens brevlåda. Dessa notifikationer skall presenteras hemma för användaren. Då produkten inte finns på svenska marknaden, sattes projektplanen upp tillsammans i projektgruppen, där mål och krav definierades. LÄS MER