Sökning: "“miljonprogrammet”"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet “miljonprogrammet”.

 1. 1. Energirenovering av flerbostadshus från miljonprogrammet genom LCC-optimering : En fallstudie av två byggnader i Linköping, Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Viktoria Kindesjö; Linda Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :LCC-optimisation; Energy renovation; Building Energy Systems; the Million Programme; OPERA-MILP; Energy Efficiency; Life-Cycle Cost; Primary Energy; Greenhouse gas emissions; LCC-optimering; Energirenovering; Byggnaders energisystem; Miljonprogrammet; OPERA-MILP; Energieffektivisering; Livscykelkostnad; Primärenergi; Växthusgasutsläpp; Boverkets energiklasser;

  Sammanfattning : The content of greenhouse gases in the atmosphere is increasing resulting in climate change and efforts to stop the negative trend need to be intensified. The energy use in the Swedish residential and service sector constitutes 40 % of the total energy use of 378 TWh in the country. LÄS MER

 2. 2. Socialt hållbar förbättring av bostadsmiljön för ett miljonprogramområde : Miljonprogrammets område Lextorp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lejla Delkic; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; rekordåren; social hållbarhet; identitet; variation; samband; gestaltning; Lextorp.;

  Sammanfattning : Purpose: At the beginning of the 20th century there was a large housing deficiency in Sweden. Over time the housing deficiency developed into a political issue and resulted in the million-program. One million homes would be built during 1965-1974. The million-program constitutes a large part of Sweden’s total housing stock. LÄS MER

 3. 3. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBAR SOCIAL FÖRBÄTTRING : Miljonprogrammets områden

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jimmy Steinkamp; [2019]
  Nyckelord :: Million-program; social sustainability; identity; urban design; Lextorp; Miljonprogrammet; rekordåren; social hållbarhet; identitet; variation; samband; gestaltning; Lextorp.;

  Sammanfattning : Purpose: In the early 20th century there was a large housing deficiency in Sweden. The housing deficiency developed into a political issue and the result was the million-program. In 1964, the decision was made that one million home should be built over a ten-year period. LÄS MER

 5. 5. Ombildning av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Fredrik Strömberg; Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Ombildning; Renovering; Flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet pågick mellan cirka år 1965 till år 1975 och hade som mål att producera en miljon bostäder för att tackla de bostadsproblem som rådde i Sverige under 1950-talet. Med ett stort fokus på att producera så många bostäder som möjligt föll valet till en början på att främst producera flerbostadshus. LÄS MER