Sökning: "“reshoring”"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet “reshoring”.

 1. 1. Backshoring av produktion - Motiv till återflytt av produktionen till Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Andersson; Ludvig Johansson; [2019-06-20]
  Nyckelord :“backshoring”; “drivers for backshoring”; “reshoring”; “drivers for reshoring”; “återflytt av produktion till Sverige”;

  Sammanfattning : Background: For many years, manufacturing in the western countries has been moving abroad (offshoring) in order to lower costs. In the most recent years however, a trend shift has been identified where companies instead are moving manufacturing in the opposite direction back to their home countries (backshoring). LÄS MER

 2. 2. Towards a competitive advantage: a systematic literature review on reshoring and operations capabilities

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Telma Da Rocha; Karolina Posiol; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. AUTOMATION-INDUCED RESHORING: An Agent-based Model of the German Manufacturing Industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Laura Merz; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; System dynamics; Agent-based computational economics; Socio-technical innovation; Automation; Reshoring;

  Sammanfattning : The concept of ‘Industry 4.0’ signalises the rise of innovative manufacturing technologies, including industrial robots. Wider applicability of robotic automation and higher efficiency of production processes shift the profitability analysis of strategic relocation decisions. LÄS MER

 4. 4. Strategiska beslut bakom reshoring : en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; Christian Persson; [2019]
  Nyckelord :Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategy; Strategic decisions; Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategi; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Titel: Strategiska beslut bakom reshoring- en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut Författare: Simon Nilsson, Christian Persson och Gustav Andersson Handledare: Natalia Semenova Examinator: Pia Nylinder   Bakgrund och problem Svenska företag har flyttat sin produktion till låglöneländer under många år. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare att företag flyttar tillbaka sin produktion till Sverige igen. LÄS MER

 5. 5. Made in Sweden? : En studie om trikåindustrin i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clara Lind; Marie Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Provenance; reshoring; sustainability; ethnocentric consumption; supply chain; knitting production; Proveniens; reshoring; hållbarhet; etnocentrisk konsumtion; värdekedja; trikåproduktion;

  Sammanfattning : Svenskarnas klädkonsumtion har nästan fördubblats under de 30 senaste åren. Den stora anledningen är att kläderna blivit allt billigare, eftersom majoriteten produceras i låglöneländer. Långa värdekedjor, bristande kvalitetskontroll och dåliga arbetsförhållanden är exempel på utmaningar som utlandsproduktion för med sig. LÄS MER