Sökning: "“sabotage”"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet “sabotage”.

 1. 1. 2000 år gamla principer för specialoperationer : redo för teori eller för pension?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Specialoperationer; Adam Leong Kok Wey; Sun Tzu; Sextus Julius Frontinius; Operation Prelim; Operation Deadstick;

  Sammanfattning : Special operations are those operations that conventional units are not considered capable of preforming. Although the importance of special operations has increased, there are limited theories about these operations. Furthermore, the theories that do exist are considered too low empirically tested. LÄS MER

 2. 2. The Ethical Implications of the TRIPS Agreement

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Minahil Malik; [2022]
  Nyckelord :Bayesian process tracing; TRIPS Agreement; covid-19; India; IPT analysis; moral philosophy; international relations; WTO;

  Sammanfattning : The current TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) agreement established by the World Trade Organisation (WTO) is a major determinant of accessibility to drugs. In International Relations (IR), the discourse surrounds the role of these intellectual property rights on the global economic order. LÄS MER

 3. 3. En studie av modulskolans beständighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Robin Wallentén; Anna Westin; [2022]
  Nyckelord :Beständighet; modulskola; paviljongskola; befintliga skolor; kvalitet; slitage; barrackskola; permanenta skolor; temporära skolor; temporära bygglov; tillfälligt bygglov; etableringstid; lokalbehov; lokalförsörjningsplan; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : When departments within schools for various reasons are unable to house its students in theirregular buildings, pavilion schools are frequently used as a replacement. The Academic world isin constant change and hence in continuous need to adapt to new and updated requirementsand demands. LÄS MER

 4. 4. Metodutveckling för säkerhetsskyddsanalys : Behovsanalys och kravunderlag för en generisk metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Siri Werkelin; Elsa Uggerud; [2022]
  Nyckelord :säkerhetsskydd; säkerhetsskyddsanalys; metodutveckling; kravunderlag;

  Sammanfattning : The security of Sweden is currently being challenged on multiple fronts, and the threats have over the recent years tended to become more complex. As a response to this shift, a new law – the Protective Security Act – was brought into effect in 2019, replacing the old legislation from 1996. LÄS MER

 5. 5. Socialt hållbarhetsarbete hos fastighetsbolag och dess ekonomiska effekter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Drotz; Maja Pehrson; [2022]
  Nyckelord :social sustainability; security; social sustainability measures; real estate companies; socially disadvantaged areas; segregation; profitability; property value; social hållbarhet; trygghet; sociala hållbarhetsåtgärder; fastighetsbolag; socialt utsatta områden; segregation; lönsamhet; fastighetsvärde;

  Sammanfattning : Hållbarhet blir allt viktigare i dagens samhälle och inte minst social hållbarhet. Denna aspekt är något som fastighetsbolag måste beakta. Inte minst påverkas fastighetsbolagets lönsamhet av social hållbarhet. LÄS MER