Sökning: "“systematisk litteraturstudie”"

Visar resultat 1 - 5 av 3033 uppsatser innehållade orden “systematisk litteraturstudie”.

 1. 1. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Biologiska läkemedel som behandling av patienter med ulcerös kolit : Effekten av antitumörnekrosfaktor läkemedlen-infliximab och adalimumab

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Aseel Alwaily; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande litteraturuppsats är ett examenarbete som är en del av farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet. Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, det vill säga att arbetet är baserad på vetenskapliga rapporter och artiklar som upphämtades via pålitliga medicinska källor. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Valdemarsson; Frida Alexandra Andersson; [2023]
  Nyckelord :Delaktighet; För tidigt födda barn; Föräldrar; Neonatalavdelning; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör vårdpersonal aktivt uppmuntra föräldrar till närvaro och vård av sitt för tidigt födda barn för att säkerställa deras delaktighet. Svensk neonatalvård anses ligga i framkant men det finns utrymme för förbättringar av det psykosociala stödet och omhändertagandet av föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadens inverkan på placeboeffekten vid smärtlindring : en litteraturöversikt som undersöker hur sjuksköterskans omvårdnad kan dra nytta av placeboeffekten vid behandling av smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catharina Grande; Johanna Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Nurse’s role; Nursing care; Placebo; Placebo effect; Pain relief; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Smärtlindring; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Studier visar på att placebointerventioner kan frambringa samma eftersträvansvärda effekter som verksamma behandlingar. Utöver detta har tillämpning av placeboeffektens bakomliggande mekanismer även visat sig förstärka effekten av redan erkända behandlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martina Carlenfelt; Dishin Haciy; [2023]
  Nyckelord :Föräldrars upplevelser; Amningsstöd; Vårdpersonal.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk är väl dokumenterat som den bästa nutritionen i livets start. Sjunkande statistik redovisas gällande nyfödda som ammas och därför finns behov av att arbeta amningsfrämjande. Syfte: Denna studie syftar till att belysa föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd efter utskrivning från slutenvården. LÄS MER