Sökning: "“tagga”"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet “tagga”.

 1. 1. Gilla, tagga, kommentera! : En kvalitativ studie av social interaktion och relationsskapande i tre statliga museers Instagram-konton

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maja Billing; [2018]
  Nyckelord :social interaktion; kommunikation; relationsskapande; dialog; Instagram; sociala medier; museer; netnografi;

  Sammanfattning : This essay examines how three public, Swedish museums use Instagram as a tool for encouraging social interaction and for the building of relationship with the audience. The three examined museums are Livrustkammaren, Världskulturmuseet and Moderna Museet Malmö. LÄS MER

 2. 2. Standardiserad kontering : En fallstudie om kontoplanen BAS och digitalisering i svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Thomas Karagöl; David Ullström; [2018]
  Nyckelord :Accounting; Digitalization; Standardization; Chart of Accounts; BAS; BAS Interests Association; Taxonomy; XML; XBRL.; Redovisning; digitalisering; standardisering; kontoplan; kontoplanen BAS; BAS-intressenternas förening; taxonomi; XML; XBRL.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisningsbranschen står inför en ny våg av digitalisering som enligt en framtidsrapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning har potential att automatisera bort arbetsuppgifterna för nio av tio redovisningsekonomer. Kärnan i denna nya digitaliseringsvåg är standardisering av begrepp och procedurer som gör att behovet av manuell interaktion minskas radikalt. LÄS MER

 3. 3. Comparing Feature Extraction Methods and Effects of Pre-Processing Methods for Multi-Label Classification of Textual Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Eklund; [2018]
  Nyckelord :Feature extraction multilabel classification glove tfidf;

  Sammanfattning :  This thesis aims to investigate how different feature extraction methods applied to textual data affect the results of multi-label classification. Two different Bag of Words extraction methods are used, specifically the Count Vector and the TF-IDF approaches. A word embedding method is also investigated, called the GloVe extraction method. LÄS MER

 4. 4. GILLA, TAGGA OCH VINN! En kvalitativ studie om Instagramanvändares uppfattning om tävlingar på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Thunman; Elin Larsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Instagram; reklam; kvalitativ studie; respondentintervjuer; fokusgrupper; native advertising; Instagramtävlingar;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.Nivå: GrundnivåTermin/år: Höstterminen 2016Handledare: Marie GrusellAntal ord: 16 165Antal sidor: 37, inklusive bilagor. LÄS MER

 5. 5. Under the Influence - en kvalitativ studie av influencer marketing och konsekvenserna det har för konsumenters förtroende för varumärken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Tornakull; Sofia Hultin; [2017]
  Nyckelord :influencer; influencer marketing; Instagram; förtroende; word of mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemformulering: Med sociala mediers stigande popularitet har influencer marketing blivit en relevant strategi för företag att utnyttja. Influencer marketing på Instagram innebär att varumärken använder sig av influencers för att kommunicera budskap till följare och därmed företagets målgrupp. LÄS MER