Sökning: "”Åsa Sköld”"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ”Åsa Sköld”.

 1. 1. Ölandskrukor : Romersk vardag - lyx på Gotland?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Åsa Dalsbro; [2017]
  Nyckelord :Ölandpot; Gotlandpot; iron age; curved knife; jug; elevation rim; point decoration; bronze beads; roman; ölandskruka; gotlandskruka; järnålder; krumkniv; kanna; vulstrand; punktornering; bronsskållor; romersk;

  Sammanfattning : Two ceramic vessels of the Öland and Gotland type were in the summer of 2016 discovered at an archaeological excavation at the island of Gotland in the Baltic sea. They were produced with two different techniques of firing, resulting in two different colors of the surface of the pot. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur i internationaliseringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Nykvist; Annika Sköld; [2010]
  Nyckelord :skönlitteratur; internationaliseringsprocess;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt undersökningsområde är baserat på vårt gemensamma intresse för skönlitteratur och internationalisering, vilket vi fått under utbildningens gång. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida pedagoger använder skönlitteratur i skolan i internationaliseringsprocessen samt vilken betydelse detta har för elevernas utveckling, lärande och förståelse. LÄS MER