Sökning: "”Islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet ”Islamofobi.

 1. 1. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 2. 2. ”Dessa dumheter som finns får du plocka fram i alla religioner” : En kvalitativ undersökning om framställningen av islam i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mirela Ugljanin; [2019]
  Nyckelord :Islam; School; Prejudice; Orientalism; Islamophobia; Islam; Skola; Fördomar; Orientalism; Islamofobi;

  Sammanfattning : The essay aims to study how Islam is presented in the teaching and how these representations are interpreted based on Edward Said's theory of Orientalism and Mattias Gardell's theory of Islamophobia. Said's theory is based on a "we" and "them" perspective where Said believes that ideas have been created that represent the Orient or the Middle East, the Arab and Islam in a way where the West becomes its counterpart. LÄS MER

 3. 3. Vad har skrivits om hur konflikter mellan elever med grund i islamofobi och antisemitism behandlas i religionskunskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Solin Mustafa; [2019]
  Nyckelord :Religious conflicts; Islamophobia; anti-Semitism; Religious education; pupils;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to answer the following question: What has been written about how conflicts between pupils with a focal point on Islamophobia and anti-Semitism are being treated in religious education? The answer will be based on earlier literature and research that has been done based on the subject. Moreover, Islamophobia and anti-Semitism has been in focus the past years a lot in our daily lives (with our daily lives I include everything from our jobs, school, media and more). LÄS MER

 4. 4. Didaktiska lösningar på islamofobi i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarik Mulic; Rebar Karim; [2019]
  Nyckelord :Islamofobi; Motverka islamofobi; Religion och lärande; Islam i undervisningen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har media en stor roll på hur vi ser och tolkar världen omkring oss. Medier förmedlar information vidare till ungdomar som går i skolan. Genom att läsa något som är islamofobiskt kan ungdomarna uppfatta att den informationen de får är sann. Islam är en religion som har varit i fokus bland de olika medierna. LÄS MER

 5. 5. Vart är den muslimska mångfalden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sumaya Rashid; [2018]
  Nyckelord :Muslimsk mångfald; orientalism; islamofobi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER