Sökning: "”Vi och Dom”"

Visar resultat 1 - 5 av 498 uppsatser innehållade orden ”Vi och Dom”.

 1. 1. ”Jag föddes på Instagram” : Barns perspektiv på exponering och inflytande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Molly Nilsson; Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Medieetik; barn; Instagram; sharenting; exponering; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring barns medvetenhet samt uppfattning kring exponering och inflytande på Instagram. Studiens mål är att undersöka hur barn uppfattar exponering på Instagram där motivet är dom själva. Vi har utgått från plattformen Instagram och riktat in oss på en målgrupp i åldrarna 10–12 år. LÄS MER

 2. 2. Precipitation Nowcasting using Deep Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Valter Fallenius; [2022]
  Nyckelord :Deep Neura Networks; Artificial Intelligence; Meteorology; Precipitationa Nowcasting; Djupa neurala nätverk; artificiell intelligens; nederbördsprognoser; meteorologi;

  Sammanfattning : Deep neural networks (DNNs) based on satellite and radar data have shown promising results for precipitation nowcasting, beating physical models and optical flow for time horizons up to 8 hours. “MetNet”, developed by Google AI, is a 225 million parameter DNN combining three different types of architectures that was trained on satellite and radar data over the United States. LÄS MER

 3. 3. Personlig anpassning för Interaktionsdesign i VR : Hur kan vi skapa ett mer personligt/interaktivt gränssnitt i VR?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Colin Nordmark; Linus Gordon; [2022]
  Nyckelord :VR; User Interface; Personalize; Interactivity; Affordances; Research Through Design; Design Fiction; Gränssnitt; Personalisering; Interaktivitet; Affordances; Research Through Design; Design Fiction;

  Sammanfattning : VR är ett växande medium men också ett medium som har stor potential för att utöka vår kapacitet som människor. Det finns olika designexempel inom fältet på hur gränssnitten ska se ut men enligt vår mening använder inte dessa gränssnitt mediets potential fullt ut. LÄS MER

 4. 4. Changes in cetacean presence and behavior in response to reduced marine traffic - the effects of a nationwide lockdown

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Lisa Falk Lindberg; Lindqvist Erika; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Creating noise-pollution and other disturbances, marine traffic poses a great threat to marine mammals all over the world which may demonstrate through short- and long-term changes in behavior and distribution. The Covid-19 lockdown in 2020 provided a setting to study the effects of marine traffic on cetacean presence and interactive behavior. LÄS MER

 5. 5. ”Dom skicka typ ett papper som hade typ min diagnos…” : En kvalitativ studie av elever i behov av stöd och deras beskrivningar av övergången mellan grundskolan och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Katarina Gedda; Jenny Marklund; [2022]
  Nyckelord :Övergångar; Delaktighet; Elevperspektiv; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur gymnasieelever i behov av stöd beskriver delaktighet vidövergången mellan högstadiet och gymnasiet. Övergångar kan generellt utmana elever ochupplevas som en komplex situation för den som befinner sig mitt i processen med att bytaskola eller stadium. LÄS MER