Sökning: "”discounted cash flow”"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden ”discounted cash flow”.

 1. 1. Effects of Digitalization in Steel Industry : Economic Impacts & Investment Model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jenny Cheng; Josefin Westman; [2020]
  Nyckelord :digitalization; automation; steel production; level of automation; discounted cash flow; multicriteria analysis; digitalisering; automation; stålproduktion; automationsgrad; ”discounted cash flow”; multikriterieanalys;

  Sammanfattning : The awareness and interest for digitalization have increased tremendously during recent years. However, many companies are struggling to identify the economic benefits and often face long payback time and large initial investment costs. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 - A Necessary Close of an Accounting Loophole? : A Quantitative Study on how the Market Evaluates Off-Balance Sheet Operating Leases

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anna Widemar; Julia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Operating Leases; Discounted Cash Flow; Value Added Valuation; IFRS 16; Value Relevance;

  Sammanfattning : With the aim to clarify whether there is a difference in value relevance between disclosed and recognized information on operating leases, this thesis investigates how investors on the Stockholm Stock Exchange treated operating leases in share price formation under IAS 17. Using Value Added Valuation and Discounted Cash Flow valuation we compare two different scenarios. LÄS MER

 3. 3. Moving through the clinical pipeline

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Björklund; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Biotech companies on the stock market follow a rigorous clinical process for their product development. The implications of this for investors is an alternative approach to stock valuation that incorporates the uncertainty to the potential future cash flows will be realized. LÄS MER

 4. 4. Osäkerhet och risk vid bedömning av restvärdet för Samhällsfastigheter : En fallstudie av hur fastighetsvärderare hanterar restvärdet för samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Salvage value; residual value; terminal value; risk; uncertainty; public property; social infrastructure; Restvärde; Samhällsfastigheter; Restvärdesrisk; Social infrastruktur;

  Sammanfattning : I marknadsrapporter går att läsa att samhällsfastigheter är en lågriskplacering där investerare söker säker hamn när det börjar blåsa. I Catella Property Forecast (2019) bedöms samhällsfastigheter som låg risk med medel-till-hög avkastning. LÄS MER

 5. 5. Effekten av IAS 19 för värderingsmodellernas prognostiseringsförmåga och det observerade aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Joakim Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :IAS 19; Employee benefits accounting; Stock price valuation models; Prediction errors; IAS 19; Förmånsredovisning; Aktievärderingsmodeller; Prognostiseringsfeltermer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats testar förmånsredovisningen IAS 19 på marknadens observerade aktiepris för företag listade på OMX30. Syftet är att analysera effekten av IAS 19R på tre absoluta aktievärderingsmodeller, diskonterade kassaflödesmodellen, utdelningsdiskonteringsmodellen och residualvinstmodellen. LÄS MER